By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Glosy ze Strahova. -- ISSN 2336-1972. -- R. 1966, č. 5, s. 8-9
Annotation: Referát o večeru věnovaném novým druhům poezie.
Article
2
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 5, 2011, č. 17, podzim, s. 15-16
Annotation: Úvaha o tzv. angažované poezii v současné české literatuře.
Article
3
4
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 7, červenec, s. 72-79
Annotation: Informativní článek o konkrétní poezii.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 31, 30. 7., s. 4-5
Annotation: O historii a typech vizuální poezie v české i světové literatuře.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 18, 2. 5., s. 1
Annotation: O výsledcích literární soutěže LtN; s poznámkou Předneseno 1. května 2001 v Památníku národního písemnictví v Praze.
Article
7
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 32, 2010, č. 12, prosinec, s. 21-23
Annotation: O antické básnické formě, předchůdkyni experimentální, vizuální poezie.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 48, 2001, č. 6, s. 520-525
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 60, 1980, č. 140, 16. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1980, jaro, obálka, s. 1
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1980, jaro, obálka, s. 6
Annotation: K vydání.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1980, č. 50, 10. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Nová svoboda. -- Roč. 36, 1980, č. 198, 22. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 8, říjen, s. 110-112
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Sešity pro literaturu a diskusi. -- Roč. 4, 1969, č. 30, duben, s. 57
Annotation: Poznámka; mj. též o překladech umělé poezie.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 8, srpen, s. 28-30
Annotation: Studie o experimentální poezii z hlediska fenomenologické poetiky.
Article
17
In: Lázeňský časopis. -- ISSN 0323-0945. -- R. 1975, č. 4, duben, s. 14-15
Annotation: O setkání našich básníků s básníky z SSSR a Bulharska v Karlových Varech koncem roku 1974.
Article
18
In: Dialog. -- R. 1969, č. 8, srpen, s. 6-7
Annotation: Úvod k výboru z českých autorů (na s. 8-16).
Article
19
Webarchiv
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 7, 2003, č. 2, s. 214-217
Annotation: Úvaha inspirovaná anketou Jak se v posledních třinácti letech změnilo postavení a funkce literatury? (Host č. 6/2003).
Article
20
online
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 18, 2014, č. 68, červen, s. 33-39
Annotation: Stať představující pět plošných binárních básní. Autor používá termíny lineární binární básně (pro básně, které tvořil dříve)...
Article