By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 1, 2. 1., s. 12-13
Annotation: Humorné podobenství o zdrojích literárních polemik.
Article
2
In: Národní listy. -- Roč. 53, 1913, č. 56, 26. 2., s. 1
Annotation: O polemikách v našem literárním životě.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 21, 25. 1., s. 4
Annotation: Báseň a polemika.
Article
4
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 3, 1947, č. 161, 13. 7., s. 5
Annotation: Autorova odpověď na výpady Mladé fronty proti kulturní rubrice Lidové demokracie.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 27, 1. 2., s. 7
Annotation: K diskusích o soudobém umění.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 21, 25. 1., s. 5
Annotation: Ještě k anketě Svobodných novin, která vbudila několik polemik. Zvláště o reakci komunistické Tvorby.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 5, s. 500-504
Annotation: Poznámky k žánru polemiky.
Article
8
9
online
In: Ječmínek [samizdat]. -- [Roč. 2], 1982, [č. 2], únor/březen, s. 8-9
Annotation: Dopis čtenáře časopisu Ječmínek zamýšlející se nad časopisem, jeho obsahem a smyslem. Vzhledem k době je nutné se vyjadřovat v jinotajích...
Article
10
In: Listy. -- ISSN 2336-8535. -- Roč. 2, 1948, č. 2, 19. 2., s. 115-123.
Annotation: Příspěvek J. Kopeckého navazuje na diskusi o českém dramatu, jež probíhala na stránkách Národního osvobození předchozí rok, 1947. Češtídramatici...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 27, 1962, č. 38, 20. 9., s. 894-895
Annotation: Fejeton.
Article
12
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 3, 19. 3., s. 24
Annotation: Úvaha o literárních polemikách.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 1/2, 10. 1., příl. Interview, s. I-II
Annotation: Rozhovor, především o tvůrčích začátcích K. L., českých mistrech polemiky, marxismu a katolické církvi a o významu jazyka pro národ.
Article
14
In: Niva. -- Roč. 5, 1894/1895, s. 80
Annotation: Souhlas se stanoviskem Moderní revue k soudobým literárním sporům.
Article
15
online
In: Ječmínek [samizdat]. -- [Roč. 2], 1982, [č. 2], únor/březen, s. [0]
Annotation: Úvodník vyjadřující se k hlavnímu záměru časopisu, tj. nikoho si neznepřátelit, ačkoliv polemika je vítána, a rovněž "vystoupit ze svého...
Article
16
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 1, 1945, č. 9, 29. 11., s. 5, 8
Annotation: Autor se braní různým nařčením, ze kterých byl obviněn v souvislosti s články o činnosti Divadelní rady a Divadelní sekce ZNV.
Article
17
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 7, březen, s. 533
Annotation: Glosa k uměnovědným diskusím probíhajícím na půdě societárních salonů, resp. na stránkách Act incognitorum.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 14, 7. 4., s. 2
Annotation: Glosa o malicherných polemikách (např. J. Hájka v časopisu Plamen č. 3).
Article
19
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 3, 1993, č. 189, 17. 8., s. 3
Annotation: K názoru V. H. na vznik literárních děl v podmínkách tržní ekonomiky, uvedenému v rozhovoru pro časopis Ekonom.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 11, 1964, č. 2, únor, s. 53-57
Annotation: O zfetišizování dialektiky v současných polemikách a diskusích, v nichž se názory smiřují, místo aby se tříbily; s poznámkou redakce v č....
Article