By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 1, s. 73-78
Annotation: Ukázka z dopisů Rudolfa Battěka, který si od roku 1980 odpykával trest za podvracení republiky; jedná se o souhrn gnómických glos a aforismů.
Article
2
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 7, 2013, č. 2, s. 126
Annotation: Medailon.
Article
3
4
online
Webarchiv
In: Revolver Revue [samizdat]. -- Č. 10, 1988, červen, s. 285-287
Annotation: Rozhovor s baškirským básníkem, sovětským politickým vězněm a disidentem o motáku z lágru - ksivě.
Article
5
online
In: O divadle [samizdat]. -- Č. 1, červenec 1986, s. 135-137
Annotation: Část rozhovoru Karla Hvížďaly s Václavem Havlem o jeho hrách a jejich tematice. Havel zde vysvětluje, proč se hry ze šedesátých let věnují...
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 32, 11. 8., s. 22-26
Annotation: Rozhovor s J. Stránským u příležitosti jeho 85. narozenin, mj. o jeho tvorbě, s fot.
Article
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 12, 1989, č. 18, 6. 10., s. 19-20
Annotation: Fejeton tematizující podzim, politiku a politické vězně, kterých ani v roce 1989 neubývá.
Article
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 12, 16. 8. - 10. 9., s. 5-7
Annotation: Souhrnný seznam případů, o nichž byl VONS velmi kuse informován, a proto prosí čtenáře o doplnění. Někteří z obviněných jsou souzeni i...
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [4], duben, s. 14-15
Annotation: Fejeton vyjadřující se k trestnímu zákoníku a § 100, tedy trestnému činu pobuřování. Text je věnován případu D. Fajtlové, kterou autor...
Article
10
In: Biblio. -- Roč. 1 (6), 2013, č. [1], duben, s. 8
Annotation: Úvaha o vlastním psaní a čtení a o smyslu literatury obecně.
Article
11
by Liberda, Vladimír, 1923-2003
Published Brno : Doplněk, 1995.
Annotation: Kniha vzpomínek na dobu strávenou ve vězení v 60. a 80. letech.
Book
12
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 18, 2015, č. 1, s. 151-169
Annotation: Vězeňská korespondence J. Šavrdy; dopisy obsahují i básně.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 146, 24. 6., příl. Orientace, s. xii
Annotation: Anotace.
Article
14
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [3], 1983, č. 2, s. 28-42
Annotation: Úryvky z Bendovy korespondence, uvedené kontextuální poznámkou (autor -mp-); existenciální situace vězněného je nahlížena z perspektivy hluboce...
Article
15
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 7, 22. 4. - 14. 5., s. 7-8
Annotation: Zpráva o posunu v případu J. Zmatlíka, který byl dne 18. 4. seznámen s výsledky vyšetřování přípravy trestného činu podvracení republiky...
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 5, 1982, č. [4], duben, s. 17-19
Annotation: Dopis, úvaha reagující na třetí rok věznění. Havel píše o přijetí skutečnosti - trestu - a odpovědnosti vůči sobě a světu a rovněž...
Article
17
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 3, 2009, č. 10, 29. 9., s. 22-24; č. 11, 27. 10., s. 36-37
Annotation: Výňatky z textu J. Šiklové, který psala v Ruzyni 1981-1982 (publikováno in: Listy 21, 1991, č. 3).
Article
18
In: Host [samizdat]. -- R. 1989, č. 5, 31. 10., s. [316]-[317]
Annotation: Prohlášení k uvěznění Petra Cibulky za údajnou spekulaci s domácími hudebními nahrávkami a samizdatem.
Article
19
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 2, 18. 1. - 15. 2., s. 15-17
Annotation: Fejeton o vězení a disidentech.
Article
20
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 12, 16. 8. - 10. 9., s. 2-5
Annotation: Souhrnné sdělení VONS, které shrnuje všechny případy, které VONS sleduje.
Article