By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"politici" » "politicti", "politice", "politicke"
1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 39, 15. 2., s. 6
Annotation: Srovnání básníka a politika v otázce budoucnosti.
Article
2
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2019, č. 89, s. 64
Annotation: Báseň vycházející z fotografií současných českých politiků při zahájení provozu na novém úseku dálnice.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 23, 9. 6., s. 538-539
Annotation: Rozhovor s I. Skálou.
Article
4
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 48, 29. 11., s. 53
Annotation: Báseň s nepodepsanou poznámkou o vydání sbírky "Sochobásně v Síti".
Article
6
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 8, 1962, č. 58, 9. 3., s. 1
Annotation: Nekrolog.
Article
7
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 89, 16. 4., s. 1-2
Annotation: Nekrolog.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 89, 16. 4., s. 2
Article
10
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 89, 16. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o úmrtí Z. M.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 89, s. 1
Annotation: Zpráva o úmrtí Z. M.; na s. 4 připojen medailon: Zdeněk Mlynář - levicí ctěný, pravicí vážený.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 90, 18. 4., s. 4
Annotation: Vzpomínka.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 9, 28. 4., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor s vedoucí katedry politologie VŠE v Praze a šéfredaktorkou Politologické revue. Na s. 6-7 otištěn úryvek z jejího rukopisu Rozkládání...
Article
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 7, 1997, č. 216, 16. 9., s. 5
Annotation: Rozhovor o chystané knize.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 290, 11. 12., s. 17
Annotation: Nekrolog exilového politika, autora vzpomínkové knihy Svědectví o puči.
Article
17
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 22, 26. 1., s. 1.
Annotation: Satirická báseň (s kresbami) na ministra Stránského.
Article
18
by Nekola, Martin, 1982-
Published Praha : Mladá fronta, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Biografie Petra Zenkla; obsahuje Prameny a literaturu (s. 425-435) a Rejstřík (s. 437-445).
Book
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 3, 2. 2., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor se socioložkou.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 301, 29. 12., s. 11
Annotation: Medailon.
Article