By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 234, 6. 10., příl. Magazín Právo, s. 22-25
Annotation: Rozhovor s J. Hasilem, který se stal předobrazem k postavě převaděče ve filmu Král Šumavy. D. J. Žák o něm napsal dokumentární román.
Article
2
In: Vibrace [samizdat]. -- Č. 8, 1987, prosinec, s. [119-131] 1-13
Annotation: Esej o konfrontaci české katolické tradice se západní.
Article
3
In: Váhy [samizdat]. -- Č. 9, [1981], s. 26-36
Annotation: Úvaha nad špatným stavem společnosti např. v důsledku feminizace a emigrace. Součástí je vánoční vzpomínka na přítele Jaroslava Vaňka.
Article
4
In: Kytice. -- ISSN 1803-0858. -- Roč. [1], 1945/1946, č. 2, prosinec 1945, s. 56-57
Annotation: Stať Františka Gotllieba z roku 1941 o básníkově údělu v nuceném exilu.
Article
5
online
Webarchiv
In: Voknoviny. -- Č. 1 [20], 1990, 3. 1., s. [2]-[3]
Annotation: Rozhovor o emigraci a poslání druhé kultury.
Article
6
online
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 5, 1982, č. [7/8], červenec-srpen, s. 18-19
Annotation: Fejeton z dubna 1982 tematizující Třešňákův nucený odchod do emigrace.
Article
7
by Nekola, Martin, 1982-
Published Praha : Naše vojsko, 2018.
Annotation: Soubor statí doplněný o studie, články, paměti, projevy, básně a osobní dokumenty, přibližuje osobnosti poúnorového exilu; s Bibliografií...
Book
8
In: Voknoviny. -- Roč. [3], 2017, č. 13, červen, s. 3-9
Annotation: Rozhovor s folkovým zpěvákem u příležitosti jeho 70. narozenin o politice a umění. Na konci připojena ukázka ze současné Hutkovy tvorby.
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 4, 1981, č. 3, 6. 2. - 12. 3., s. 9-12
Annotation: Dopis emigranta, spisovatele a novináře, J. Lederera z 3. února 1981 o svých cestách po Evropě, setkání s mnoha exulanty v Madridu na kongresu...
Article
10
In: Dokořán. -- Roč. 15, 2012, č. 55, prosinec, s. 65-66
Annotation: Informace o vydání.
Article
11
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 29, 2020, č. 3, 5. 10., Literární a výtvarná příl., s. I-II, VII
Annotation: Rozhovor s písničkářem K. Soukupem o undergroudové kultuře, životě v komunistickém režimu a životě v exilu.
Article
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [4], duben, s. 18-20
Annotation: Polemický fejeton o emigraci jako reakce na Vaculíkův text otištěný v Infochu č. 2, 1984; Vídeň, 6. 4. 1984.
Article
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 31, 1951, č. 187, 10. 8., s. 3
Annotation: Článek namířený proti emigrantům.
Article
15
online
Webarchiv
In: Proudy : středoevropský časopis pro vědu a literaturu [online]. -- ISSN 1804-7246. -- Roč. 5, 2014, č. 1, 26. 1. 2015, s. 1
Annotation: Zpráva o vydání monografie "Z Prahy proti Titovi. Jugoslávská prosovětská emigrace v Československu" O. Vojtěchovského.
Article
16
online
Webarchiv
In: Vokno [samizdat]. -- Č. 7, 1985, s. 61-62
Annotation: Rozhovor o dramatické, prozaické tvorbě a emigraci.
Article
17
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 2, 1988, červenec, č. 6, s. 17-18
Annotation: Rozhovor o plánované emigraci do Kanady a jejích motivech.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 9, 22. 2., s. 18
Annotation: Zpráva o vydání níže uvedené knihy.
Article
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 268, 15. 11., s. 3
Annotation: Referát přibližuje vzpomínky, které zazněly na konferenci Itálie a československá svoboda 1968-1989 (Praha, FF UK).
Article
20
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 60, 2016, č. 55, 18. 3., příl. Ego!, roč. 2, č. 11, s. [38]
Annotation: Recenze.
Article