By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Ječmínek [samizdat]. -- [Roč. 2], 1982, [č. 3], duben, s. 4-5
Annotation: Úvaha o kompromisech v nelehké době. Máme být věrni svým ideálům, má to smysl? Kompromisy mají své výhody a nevýhody. Nekompromisní postoje...
Article
2
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 28, 2017, č. 4, 24.-30. 1., s. 13
Annotation: Rozhovor.
Article
3
4
by -sla-
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 1, 1987, č. 2, s. 47
Annotation: Komentář k zákazům činnosti Jazzové sekce.
Article
5
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 1, 2003, č. 1, 10. 11.
Annotation: Úvodník, ve kterém se autor zamýšlí nad aktuálností jím zvoleného tématu čísla.
Article
6
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 1, 1982, č. 1, červen, s. 11-12
Annotation: Publicistická úvaha o hodnotách mladé generace.
Article
7
In: Výběr z čs. čtenářské samoobsluhy [samizdat]. -- R. 1984, č. 2, s. 35-36
Annotation: Výňatek z dopisu, v němž Adam Michnik poukazuje na tlak státní policie na jeho osobu.
Article
8
In: Solidarność [samizdat]. -- Č. [4], [1986], s. 16-17
Annotation: Článek se věnuje situaci na polských univerzitách po březnu 1968.
Article
9
In: Voknoviny. -- Roč. [5], 2019, č. 20, březen, s. 15-17
Annotation: Komentář české politické scény a stavu občanské společnosti, v němž autorka srovnává situaci před listopadem 1989 a nyní.
Article
10
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 3, 1989, č. 9/10, s. 2
Annotation: Zpráva o zatčení a věznění O. Veverky.
Article
11
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 12, září, s. 19-20
Annotation: Fejeton tematizující politické represe vůči kultuře v Československu a nepraktikování perestrojky.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 269, 16. 11., příl. Magazín Právo, s. 40-43
Annotation: Životopisný článek o A. Simonovi (vl. jm. O. Katzovi).
Article
13
In: Lidové noviny. -- Roč. 2, 1894, č. 279, 7. 12., s. 3
Annotation: Redaktor a vydavatel socialistického periodického časopisu Červánky: Strastička V., obžalovaný pro rušení náboženství, byl odsouzen do žaláře...
Article
14
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [4], duben, s. 80
Annotation: Odmítnutí převzít cenu, kterou udělil časopis "Melodie" za Skoumalovu píseň "Poločas rozpadu".
Article
15
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [8], říjen, s. [43]-[51]
Annotation: Tři texty napsané během vazby a věznění M. Kusého, které byly poslány formou dopisu, uvedeno stížností prokurátorovi, aby Kusého dopisy přestaly...
Article
16
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2007, č. 26, 19. 1.
Annotation: Úvodník i informací o vydání antologie DV a se vzpomínkami na rok 1971, kdy vyšla poslední čísla tištěného a distribuovaného DV.
Article
17
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 24, 2014, č. 96, 24. 4., příl. Salon, č. 869, s. 5
Salon. -- 2. 5. 2014
Annotation: Rozhovor se synem A. Londona.
Article
18
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. [1], 1988, č. 5, říjen, s. [169]-[172] (1-4)
Annotation: Úvaha nad dopady cenzury na literární produkci.
Article
19
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 31, 1985, č. 10, říjen, s. 5
Annotation: Přetisk dopisu V. Havla generálnímu prokurátorovi popisujícího jeho policejní perzekuci v srpnu 1985.
Article
20
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 14, 1981, č. 6, 13. 6., s. 5-6
Annotation: O strojopisné řadě Edice Petlice a perzekuci jejích autorů.
Article