By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"politické strany" » "politické stran", "politické stransky"
1
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 2, 1849, č. 33, 2. 2., s. 133-135
Annotation: O reakcionářské politice Strany centra na říšském sněmu.
Article
2
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2017, č. 127, prosinec, s. 10
Annotation: Glosa o koledách, otištěná 9. 1. 1927 v Lidových novinách.
Article
3
Published Ostrava : MV KSČM v Ostravě a OV KSČM v Karviné, 1990-2007.
Journal
4
In: Fakta, připomínky, události [samizdat]. -- R. 1971, č. 8/9, [srpen], s. 7
Annotation: Zpráva o "obrodném procesu" v Polsku, kde se hromadně vyměňují funkcionáři na významných politických postech navzdory sovětskému diktátu.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 1, 19. 9. 1947, s. 3
Annotation: Článek se věnuje sporům o odboj, autor odmítá dobové pohlížení na odboj pouze v kontextu politických stran, jako příklad využívá povídku...
Article
6
Annotation: Kolektivní monografie se věnuje působení dominantních českých pravicových politických proudů - liberálního nacionalismu, agrarismu a katolického...
Book
7
In: Budivoj. -- Roč. 10, 1874, č. 40, 17. 5., s. 1
Annotation: Kritika činnosti mladočeského sboru pro vystavění: Národní divadlo v Praze. Článek je zaměřen proti Mladočechům.
Article
8
Published Praha : Academia : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018.
Annotation: Druhý díl slovníku československých komunistických funkcionářů obsahuje biografická hesla od L po Z; se seznamem editorů, autorů a recenzentů...
Book
9
Published Praha : Academia : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018.
Annotation: První díl slovníku československých komunistických funkcionářů obsahuje úvodní stati o historii KSČ v letech 1921-1989 a biografická hesla...
Book
10
by Tomeš, Josef, 1954-
Published Praha : Cíl, 2013.
Annotation: Monografie představuje badatelský a ediční příspěvek k postupně se rozvíjejícímu systematickému zpracování dějin České strany sociálně...
Book
11
by Klečacký, Martin, 1985-
Published Praha : Academia : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017.
Annotation: Monografie sleduje snahu mladočeské strany o prosazení svého vlivu ve státní správě prostřednictvím českého ministra, věnuje se utváření...
Book
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 17, prosinec, s. 9
Annotation: Přehledová zpráva o historii a činnosti Polské socialistické strany.
Article
13
In: Reflex [samizdat]. -- Roč. 1, 1978, č. 1, květen, s. 11
Annotation: Úryvek rozhovoru V. Havla pro vídeňský deník Kurier z 31. [5.] [1978]; přepsána je Havlova odpověď na otázku po možných perspektivách společenského...
Article
14
by Löbl, Karel, 1925-2021
Published Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017.
Annotation: Monografie s dokumentární věcností zachycuje postupný přerod Federálního shromáždění z formální instituce autoritativního režimu ve fungující...
Book
15
by Mihola, Jiří, 1972-, Pehr, Michal, 1977-
Published Praha : Akropolis, 2019.
Annotation: Monografie představuje jubilejní publikaci věnovanou dějinám Československé strany lidové od jejích počátků do současnosti; s seznamem předsedů...
Book
16
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 26, 1985, Heft 1, s. 169-171
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Národní noviny. -- Roč. 2, 1849, č. 200, 5. 9., s. 791
Annotation: Polemika, ve které je autor nespokojen, že "jistá, velmi dobře známá strana" a tisk, uvedly "oučty svatováclavského výboru strany peněz sebraných...
Article
18
In: Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia. -- ISSN 1213-4449. -- Sv. 13, 2013, č. 1/2, s. 81-108
Annotation: Studie sleduje podíl českojazyčného, především stranického tisku na demokratizaci národního a politického uvědomění české společnosti...
Article
19
Published Praha : Ústav T.G. Masaryka : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019.
Annotation: Soubor statí a textů představuje programy a programní texty politických stran v nichž působil první československý prezident Tomáš Garrigue...
Book
20
In: Posel z Prahy. -- Roč. 15, 1874, č. 111, 10. 5., s. 1
Annotation: Náklad na Národní divadlo dosáhl už půl miliónu. Je třeba pokračovat ve stavbě. Proto je důležitá dohoda mezi oběma politickými stranami...
Article