By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 6, s. 474-477
Annotation: Zpráva o vývoji polského literatury v první polovině roku 1950, zejména o V. sjezdu polských spisovatelů.
Article
2
In: Scriptum. -- R. 1998, č. 23, prosinec, s. 71-74
Annotation: Rozhovor.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 40, 7. 10., s. 6
Annotation: Poznámka k vydání výborů polských překladů posluchačů Studií českého jazyka a kultury na univerzitě ve Vratislavi.
Article
4
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 1, 1983, č. 2, únor, s. 61-62
Annotation: Recenze r. 1983.
Article
6
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 41, 1985, č. 260, 4. 11., s. 2
Annotation: Recenze almanachu polských autorů žijících na Moravě.
Article
8
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 3, 1985, č. 11, listopad, s. 68-70
Annotation: Recenze almanachu polských autorů žijících na Moravě.
Article
9
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 37, 1981, č. 188, 11. 8., s. 4
Annotation: Rozhovor za jeho návštěvy v redakci MF.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 64, 1983, č. 281, 28. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor s vedoucím oddělení kultury ÚV PSDS a překladatelem W. N. především o stycích mezi PLR a ČSSR v oblasti literatury.
Article
11
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 5, 1987, č. 6, červen, s. 5
Annotation: Přehled činnosti literárně-umělecké sekce hlavního výboru Polského svazu kulturně-osvětového.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 6, 8. 2., příl. Kmen, č. 6, s. 9
Annotation: Rozhovor s dvěma představiteli Svazu polských spisovatelů.
Article
13
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 3, březen, s. 118-119
Annotation: Rozhovor za jeho návštěvy Prahy.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 106, 7. 5., příl. Svět knihy Praha 2010, s. 5
Annotation: Soubor tří článků.
Article
16
17
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 9, 1964, č. 8, srpen, s. 254-255
Annotation: Přehled a charakteristika překladů.
Article
18
In: Nová svoboda. -- Roč. 34, 1978, č. 59, 10. 3., s. 8
Annotation: Přehledový článek o překladech z polštiny v roce 1977.
Article
19
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 89, 1966, č. 2, s. 214-216
Annotation: Recenze sborníku obsahujícího mj. studii O. Králíka a J. Karwasinské.
Article
20
In: Prag. -- Roč. 4, 1844, č. 166-171, 173-174, 16. 10.-30. 10., s. 671-672, 675-676, 679-681, 688-689, 691-692, 699-700, 703-705
Annotation: Nach dem Polnischen des St. Jaszowski von S.
Article