By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...polská vědecká a filozofická literatura...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 36, 1967, č. 2, s. 291-299
Annotation: Studie.
Article
2
...polská vědecká a filozofická literatura...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 10, 1973, č. 1, s. 64-66
Annotation: Recenze.
Article
3
...polská vědecká a filozofická literatura...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 10, 1973, č. 2, s. 127-128
Annotation: Recenze.
Article
4
...polská vědecká a filozofická literatura...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 4, duben, s. 283-285
Annotation: Recenze.
Article
5
...polská vědecká a filozofická literatura...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 9, 2. 5., s. 6-7
Annotation: Studie o metodologických problémech literární historie, s citáty z děl polských literárních vědců.
Article
6
...polská vědecká a filozofická literatura...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 24, 24. 11., s. 9
Annotation: Studie - předmluva ke knize Z. Fajfera.
Article
7
...polská vědecká a filozofická literatura...
In: Těšínsko. -- ISSN 0139-7605. -- R. 1974, č. 2, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
8
...polská vědecká a filozofická literatura...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 21, 1973, č. 1, březen, s. 112-113
Annotation: Recenze.
Article
9
...polská vědecká a filozofická literatura...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 10, 1973, č. 2, s. 126-127
Annotation: Recenze.
Article
10
...polská vědecká a filozofická literatura...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 47, 1978, č. 1, s. 74-75
Annotation: Recenze sborníků statí zabývajících se metodologií výkladu literárního díla jakožto komponentu společenské komunikace.
Article
11
...polská vědecká a filozofická literatura...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 3, 1961, č. 5, květen, s. 100-102
Annotation: K problematice realistických a nerealistických tendencí v současném světovém umění.
Article
12
...polská vědecká a filozofická literatura...
In: Noviny Slezské univerzity. -- ISSN 1801-1071. -- Roč. 10, 2004/2005, č. 1, září 2004, s. 25
Annotation: Referát o konferenci konané ve Štětíně 31. 5. - 2. 6. 2004.
Article
13
...polská vědecká a filozofická literatura...
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 27, 2001, č. 1, s. 35
Annotation: O obsahu dvojčísla 1/2 (4/5) roč. 3 s příspěvky mj. českých vědců.
Article
14
...polská vědecká a filozofická literatura...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 291, 14. 12., s. 14
Annotation: Recenze v souboru nepodepsaných recenzí Ke studiu.
Article
15
...polská vědecká a filozofická literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 5, s. 550-551
Annotation: Recenze.
Article
16
...polská vědecká a filozofická literatura...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 84, 1998, č. 1, s. 55-56
Annotation: Pozdravný článek polského historika k 100. výročí existence SP, s osobními vzpomínkami.
Article
18
...polská vědecká a filozofická literatura...
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 40, 1971, č. 3, s. 412-418
Annotation: Bibliografický přehled polské bohemistiky od roku 1945 do současnosti.
Article
19
by Korzenny, Jan, 1925-2010
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975.
...polská vědecká a filozofická literatura...
Annotation: Studie o uvádění polských her v Prozatímním divadle do otevření Národního divadla.
Book
20
...polská vědecká a filozofická literatura...
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 34, 2004, č. 71/72, s. 276-279
Annotation: Recenze.
Article