By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovo [samizdat]. -- Č. 1, r. 1980, s. [19]
Annotation: Úvaha na téma, co je to underground.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 187, 11. 8., příl. Orientace, s. x
Annotation: Recenze CD J. Nohavici, ve které se autor zamýšlí nad vztahem autorských písničkářů a mainstreamového popu.
Article
3
by Klusák, Pavel, 1969-
Published Praha : Nová beseda, 2018.
Annotation: Monografie popisuje průběh i důsledky digitalizace a soustředí se také na vliv, jaký éra rychlého internetu měla na utváření nových estetik...
Book
4
by Černý, Jiří, 1936 únor 25.-
Published Praha : Galén, 2014.
Annotation: Autorizované souborné vydání hudební publicistiky Jiřího Černého o tuzemské i zahraniční hudbě druhé poloviny 20. století; obsahuje Slovo...
Book
5
by Černý, Jiří, 1936 únor 25.-
Published Praha : Galén, 2015.
Annotation: Druhý svazek souborného vydání hudební publicistiky Jiřího Černého o tuzemské i zahraniční hudbě druhé poloviny 20. století; obsahuje Slovo...
Book
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 108, 10. 5., příl. Orientace, s. viii
Annotation: Sloupek o písňových textech a promluvách T. Kluse, kterými se vřazuje "mezi veřejné poskytovatele naděje a ekumenické, popově zábavné ezoteriky".
Article
8
online
In: Studia slavica. -- ISSN 1803-5663. -- Roč. 20, 2016, č. 1, s. 235-237
Annotation: Recenze slovenské monografie o teorii písňového textu.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 34, 26. 8., s. 24
Annotation: Fejeton o malém společenském zhodnocení současné literatury ve srovnání s populární hudbou; příspěvek v pravidelné rubrice (původně zasláno...
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 31, 6. 2., s. B4
Annotation: Nekrolog.
Article
11
online
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [12], léto 1982, s. [30]-[32]
Annotation: Kritika nové publikace: Panorama populární hudby 1918 / 1978. Štogr nesouhlasí s Dorůžkovým vymezením tzv. populárním hudby, v němž chybí...
Article
12
In: Prostor [samizdat]. -- Č. 1, 1982, prosinec, příl. Příloha, s. [13]-[21]
Annotation: Citáty Lennonových prohlášení, úryvky z rozhovorů a texty jeho písní.
Article
13
Annotation: Vzpomínková kniha na Pavla Vrbu vyprávěná formou rozhovoru jeho manželky Marie a jejích kamarádek Jany Černé a Věry Slukové-Markové se zesnulým;...
Book
14
by Černý, Jiří, 1936 únor 25.-
Published Praha : Galén, 2017.
Annotation: Monografie představuje autorizované souborné vydání hudební publicistiky Jiřího Černého v letech 1990-1994; s Rejstříkem (s. 434-581).
Book
15
by Černý, Jiří, 1936 únor 25.-
Published Praha : Galén, 2018.
Annotation: Monografie představuje autorizované souborné vydání hudební publicistiky Jiřího Černého v letech 1995-1999; s Rejstříkem (s. 616-691).
Book
16
by Černý, Jiří, 1936 únor 25.-
Published Praha : Galén, 2016.
Annotation: Monografie je třetím svazkem shrnujícím Černého práce z let 1980-1989; jeho zásadní část tvoří ještě články pro měsíčník Melodie (s...
Book
17
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 65, 2021, č. 146, 30. 7. - 1. 8., příl. Víkend, s. 11
Víkend. -- 30. 7. 2021
Annotation: Recenze.
Article
18
In: K [samizdat]. -- R. 1987, č. [2], apríl, s. 3-6
Annotation: Polemická reakce anonymního autora na článek K. Vonneguta o perzekuci členů Jazzové sekce v Československu r. 1986.
Article
19
20
by Blüml, Jan, 1980-
Published Praha : Olomouc : Togga ; Univerzita Palackého v Olomouci, 2017.
Annotation: Monografie se zabývá formováním progresivního rocku na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století; pozornost věnuje "undergroundovým"...
Book