By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 5, 2000, č. 1, s. 5-8
Annotation: Stať.
Article
2
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 52, 2008, č. 150, 1. 8., s. 12
iHned.cz [online]. -- 1. 8. 2008
Annotation: Článek o historii a současnosti komiksového žánru.
Article
3
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 11, 1976, č. 8, s. 2-5
Annotation: Článek o literatuře faktu a roli vědy v dnešní společnosti.
Article
4
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 3, 1968, č. 5, 31. 5., s. 386-387
Annotation: Fejeton o vysoké a lidové literatuře.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 150, 26. 6., s. 2
Annotation: Příspěvek k debatě o literárním braku vedené na stránkách Zemědělských novin.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 146, 22. 6., s. 2
Annotation: Příspěvek k debatě o vztahu brakové literatury a socialistického zřízení.
Article
7
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 9, 1953, č. 294, 9. 12., s. 2
Annotation: Článek o šíření tzv. literárního braku v západní Evropě a jeho důsledků.
Article
8
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [63], 1947, č. 290, 13. 12., s. 3
Annotation: Fejeton parodující populární četbu.
Article
9
online
Webarchiv
In: Vlčí bouda [online]. -- ISSN 2336-1697. -- 24. 11. 2013
Annotation: Povídka.
Article
10
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 3, 1947, č. 133, 10. 6., s. 4
Annotation: Glosa o přílivu "řemeslně odvedené" literatury.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 1-8, 8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., s. 24
Annotation: Studie o osudech populární edice Románové novinky, vydávané v letech 1946-1991 v nakladatelství Práce.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 2, 26. 1., s. 24
Annotation: Komentované ukázky z loupežnického románu; v rubrice Patvar.
Article
15
In: Kuděj. -- ISSN 1211-8109. -- Roč. 4, 2002, č. 2, s. 55-75
Annotation: Studie s kapitolami Populární literatura a obecná situace české literatury po osvobození republiky, Boj proti tzv. literárnímu braku a jeho dva...
Article
16
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 14, 2004, č. 113, 15. 5., s. 21
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 3, 2010, č. 11, jaro, s. 22-23
Annotation: Úvaha o komiksovém žánru a jeho recepci.
Article
18
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 16, 1945, č. 28, 15. 6., s. 3
Annotation: Článek o významu opravdové tvorby pro lid.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 59, 1951, č. 6, 9. 1., s. 2
Annotation: Článek formulující ideologické výhrady vůči populární literatuře na Západě.
Article
20
In: Obzory. -- ISSN 2336-856X. -- Roč. 3, 1947, č. 2, 11. 1., s. 28-29
Annotation: Článek se zabývá otázkou kvalitní četby pro lidového čtenáře.
Article