By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 10, 1958, č. 5, květen, s. 116-117.
Annotation: Bibliografie k danému tématu, česká i světová literatura, zejména populárně-naučná.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 10, 1958, č. 4, duben, s. 92-93
Annotation: Bibliografie k danému tématu, česká i světová literatura, zejména populárně-naučná.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 2, listopad 1956, s. 45-46
Annotation: Úvaha o populárně-naučné literatuře pro děti.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 6, 1962, č. 39, 27. 9., s. 1
Annotation: Rozhovor s jaderným fyzikem a autorem populárně vědeckých knih.
Article
6
In: Věda a život. -- Roč. 9, 1943, s. 1-7
Annotation: "Chci hovořiti o autorech knih, kterým říkáme naukové. " Populárně-vědná literatura.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 1, leden, s. 23-25
Annotation: Úvaha o popularizaci vědy, především v takto zaměřených časopisech.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 11, listopad, s. 519
Annotation: Poznámka o potřebě vlastivědných publikací pro děti, které by měly vycházet v krajských nakladatelstvích.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 12, 1961/1962, č. 8, duben 1962, s. 355-356
Annotation: Z průběhu konference, pořádané Kruhem přátel dětské knihy a Kabinetem českého jazyka ÚDVU v Plzni 31. 1. 1962.
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 3, 1947, č. 78, 2. 4., s. 4
Annotation: Glosa o významu populárně-naučných publikací.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 7, 1960, č. 10, říjen, s. 433-436
Annotation: Stať o nutnosti vzniku populárně-naučných publikací.
Article
12
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 2 (40), 1947, č. 6/7, červen/červenec, s. 363
Annotation: Recenzní glosa.
Article
13
In: Obzory. -- ISSN 2336-856X. -- Roč. 2, 1946, č. 45, 9. 11., s. 717
Annotation: Glosa o chystané populárně-naučné edici nakladatelství Vyšehrad - Vlastivědné knižnice Horizont.
Article
14
In: Albatros. -- ISSN 0139-9594. -- R. 1990, č. 5, květen, s. 7
Annotation: O čtenářském výzkumu v druhém až pátém ročníku.
Article
15
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, 2015, č. 30, 5. 2., příl. Café, s. 1
Café. -- 15. 2. 2015
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 8, 1964, č. 11, listopad, s. 492-494
Annotation: Rekapitulace sovětské diskuse o uměleckonaučné literatuře; s četnými citáty.
Article
17
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 8, 1964, č. 2, únor, s. 63-66
Annotation: O využívání uměleckonaučné literatury při vyučování.
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 38, 11. 10., s. 10
Annotation: Rozhovor s F. K., zejména o jeho knize Lenochod a vesmír (Praha, Vyšehrad) a o popularizaci vědy.
Article
19
In: Literární fórum. -- Roč. 14, 2016, č. 3, 21. 12., s. 24
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 9, 11. 1., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 4, č. 2, s. 3
Annotation: Ukázka z knihy Osudové okamžiky českých dějin II., kterou vydalo nakladatelství FUTURA.
Article