By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"pornografie" » "monografie"
1
In: 14. -- ISSN 1213-2381. -- Roč. 3, 1998, č. 15, 1.-15. 9., s. 17
Annotation: Poznámka o obsahu 10. čísla časopisu Živel, tentokrát věnovaného pornografii.
Article
2
In: Právo lidu. -- Roč. 33, 1924, č. 71, 23. 3., s. 2-3
Annotation: Též o dvou titulech pornografické literatury, právě konfiskovaných.
Article
3
In: Čin. -- Roč. 1, 1929/1930, s. 482
Annotation: K anketě pořádané ministerstvem spravedlnosti 26. 2. 1930.
Article
4
In: Večerník Práva lidu. -- Roč. 1, 1912, č. 123, 31. 5., s. 1-2
Annotation: O pornografiích, které neshledávány tak škodlivými, jako literatura klerikální.
Article
5
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 10, 2014, č. 11, s. 18-21
Annotation: Esej v čísle věnovaném tématu smrti. Doplněno medailonky autora a překladatele.
Article
6
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 43, 24. 10., s. 81
Annotation: Fejeton o pornografii.
Article
7
In: Národní listy. -- Roč. 46, 1906, č. 156, 8. 6., s. 10
Annotation: Co je pornografie a jak ji pěstují - nakladatelé.
Article
8
In: Venkov. -- Roč. 27, 1932, č. 269, 15. 11., s. 8
Annotation: O hlase deníku: Národní osvobození, který se pozastavuje nad tím, kolik mladých levých spisovatelů věnuje své síly pokoutní literatuře pornografické.
Article
9
In: Lidové noviny. -- Roč. 41, 1933, č. 139, 17. 3., s. 7
Annotation: Byli jimi dva říšští němečtí příslušníci, kteří u sebe měli adresář odběratelů - knihkupců z celého světa.
Article
10
In: Naše doba. -- Roč. 34, 1926/1927, č. 9, 15. 6. 1927, s. 518-527
Article
11
In: Zvon. -- Roč. 22, 1921/1922, č. 49, 24. 8. 1922, s. 687
Annotation: K chystaným zákrokům proti výše uvedené literatuře ministerstvem školství a nár. osvěty. Pisatel souhlasí s kroky proti ní.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 11, 2015, č. 21, 14. 10., s. 2
Annotation: Úvodník k tématu čísla pornografie a umění.
Article
13
In: Čas : beletristická příloha k politickému týdenníku. -- Roč. 3, 1898, č. 15, 16. 7., s. 120
Annotation: Satiricky. O úspěchu pornografického časopsu P. S.
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 255, 2. 11., příl. Salon, č. 491, s. 2
Annotation: O erotické literatuře za první republiky.
Article
15
In: Haňťa press. -- R. 1990, č. 5, 3. 3., s. 23-31
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 12, 25. 3., s. 1, 3
Annotation: Též o literární pornografii.
Article
17
In: Index. -- Roč. 3, 1931, č. 7, s. 84
Annotation: V Brně začal vycházet šejdristický a polopornografický časopis ZUB.
Article
18
In: Telegraf. -- Roč. 3, 1931, č. 62, 17. 3., s. 1
Annotation: Pornografie a inserce jednoho listu.
Article
19
20
In: Čas. -- Roč. 15, 1901, č. 113, 25. 4., s. 5
Annotation: O německé pornografii.
Article