By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
Annotation: Monografie; - s bibliografií českých překladů.
Book
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 18, 1962, č. 24, 28. 1., s. 5
Annotation: O kronice P. Franciska de Fonseca Embayxada do conde de Villarmayor Fernando Telles da Sylva... z r. 1717.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 3, 6. 2., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor s překladatelkou; připojena recenze knihy Jidášova díra (přeložila L. W.).
Article
5
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 20, 1988, č. 3 (223), březen, s. 5
Annotation: Esej.
Article
6
In: Skutečnost (Ženeva-Middlesex-Mnichov). -- Roč. 2, 1950, č. 5/6, květen/červen, s. 114-116
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Zápisník (New York). -- ISSN 0139-7966. -- Roč. [3], 1960, listopad/prosinec, s. 10-11
Annotation: O jeho prozaickém díle.
Article
8
In: Venkov. -- Roč. 25, 1930, č. 42, 18. 2., s. 7
Annotation: O bibliofilském vydání: Portugalské listy, literární památky ze 17. století, v překladu: Picková Lída u Jaroslava Picka v Praze.
Article
9
Published Praha : Libri, 1999
Annotation: Slovníková příručka zachycuje též české překlady z uvedených literatur.
Book
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 1, leden, s. 116-118
Annotation: Z rozhovoru u příležitosti portugalského vydání Z. Gattai Zimní zahrada, čtvrtého svazku autorčiných memoárů v zkráceném znění z lisabonského...
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 2, únor, s. 134-135
Annotation: Medailón literární vědkyně zabývající se literaturou portugalské jazykové oblasti (nar. 2. 2.).
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 42, 17. 10., s. 10
Annotation: O politických názorech brazilského prozaika u příležitosti jeho návštěvy Československa.
Article
13
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 24, 1981, č. 2, příl. Časopis pro moderní filologii, roč. 63, s. 10
Annotation: Glosa o dvojčísle 434/435 portugalského měsíčníku věnovaného kolokviu O realistických tendencích v současných literaturách (Liblice, 21.-24....
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 29, 20. 9., s. 12
Annotation: Rozhovor s romanopiscem, novým velvyslancem Argentinské republiky v Praze.
Article
15
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 4, duben, s. 137-138
Annotation: Nekrolog docenta portugalského jazyka a portugalské a brazilské literatury, překladatele (k 26. 11. 1986).
Article
16
by Housková, Anna, 1948-
Published Praha : Torst, 1998
Annotation: Mj. s bibliografickým soupisem České překlady z hispanoamerické literatury (jsou uvedeny knihy a celá díla vydaná časopisecky, pokud nevyšla...
Book
17
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 48, 26. 2., s. 13
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
18
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 13, 1984, č. 1, leden, s. 108-110
Annotation: Rozhovor v rubrice Host LM.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 7, 1996, č. 2, 18. 1., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s P. L., překladatelkou portugalsky psané literatury.
Article
20
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 5, s. 31
Annotation: Dotazník o portugalské literatuře.
Article