By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...postdramatické divadlo...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 1, s. 52-59
Annotation: Esej, ve kterém se autorka zamýšlí nad teoretickým pojetím pojmu "postdramatické divadlo" H.T. Lehmanna.
Article
2
...postdramatické divadlo...
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 151-161
Annotation: Studie je věnována konstrukci časoprostoru v díle E. Jelinek "Er nicht als er" (1998) jakožto zástupci postdramatického divadelního textu.
Book Chapter
3
...postdramatické divadlo...
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 139-150
Annotation: Studie sleduje funkce dramatického textu v současném postdramatickém divadle, převážně na příkladu her E. Jelinek.
Book Chapter
4
5
...postdramatické divadlo...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 6, 14. 3., s. 11
Annotation: Recenze.
Article