By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 4. 5. 2018
Annotation: Úryvek z knihy (část Co je to jazyk?); s úvodní poznámkou.
Article
2
online
In: PARAF [samizdat]. -- Č. 2, 1985, s. 18-30
Annotation: Vstupní části eseje jsou polemikou s kosmologickým mýtem, táhnoucím se od antické filozofie až po Hegela a Husserla, podle něhož se vědomí...
Article
3
online
In: PARAF [samizdat]. -- Č. 2, 1985, s. 41-61
Annotation: Ukázka z knižního rozhovoru vydaného samizdatově v Edici Expedice; ukázka krouží kolem témat, jako je kritika moderní epistemologie (především...
Article
4
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. [206]-211
Annotation: Esej bádající po smyslu bytí, hledající "pravdu", strach z pravdy, popisující novou "postpravdivou" éru osvětlující "kvalitativní antropologickou...
Article
5
by Ajvaz, Michal, 1949-
Published Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2017.
Annotation: Monografie se zabývá otázkami strukturace jsoucna, které podle autora předpokládá dynamickou syntax; text knihy je svérázným pokusem o filosoficky...
Book
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 4, duben, s. 24-26
Annotation: Autor uvažuje o problematice intelektu, o racionalitě a o chápání umění, které má být realistické.
Article
7
by Tondl, Ladislav, 1924-2015
Published Praha : Filosofia, 1996.
Annotation: S úvodními poznámkami a se studiemi: Znak; Sémantika otázky v problémové situaci; Pragmatická informace; Epistemická kompetence a problémy sémiotického...
Book
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 62, 14. 3., s. 5
Annotation: Recenze knihy.
Article
9
by Mersch, Dieter, 1951-
Published Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2020.
Annotation: Studie se zabývá dekonstrukcí terminologie spojené s otázkami vztahu estetična a vědecké pravdy; s bibliografickými odkazy uvedenými v rámci...
Book
10
In: Ilegální demokracie [samizdat]. -- Roč. 3, 1991, č. 48, 29. 9., s. 9-[11]
Annotation: Soubor textů - úvaha na téma poznání, povídka a komiks.
Article
11
by Vorovka, Karel, 1879-1929
Published Praha : Dybbuk, 2017.
Annotation: Monografie představuje po stu letech nově Vorovkovo "filosofické vyznání" plné metafor, náboženských výzev a mravních apelů; autor vyškolený...
Book
12
In: Sféra snu : Tematická exposice Surrealistické skupiny v Československu [samizdat]. -- S. 5-6
Annotation: Poznámka k zásadní roli snů při formování poznání skutečnosti v její totalitě.
Book Chapter
13
by Valerianus Magnus, 1586-1661
Published Praha : Oikoymenh, 2016.
Annotation: Monografie je filosofickou prvotinou Valeriána Magniho, vychází ze středověké a renesanční metafyziky světla; se Seznamem zkratek (s. 185); s...
Book
14
In: Vysoká hra : antologie textů členů skupiny Le Grand Jeu 1928-1932 [samizdat]. -- S. 187-197
Annotation: Esej tematizující zvláštní stavy vědomí navozené vdechováním etherů.
Book Chapter
15
online
In: PARAF [samizdat]. -- Č. 8, 1988, s. 88-98
Annotation: Autor se ohrazuje proti kritice svého pojetí kritiky scientismu, jak ji shrnul J. Fuchs v inkriminované polemice; upřesňuje, že je sice "antiscientistou"...
Article
16
by Magidová, Markéta, 1984-, Jirsa, Tomáš, 1983-, Likavčan, Lukáš, 1991-, Dvořák, Tomáš, 1975-, Vanžura, Marek, Chudý, Tomáš, 1976-
Published [Praha] : Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie zkoumá epistemologické důsledky současného režimu vnímání a zabývá se proměnami praktik a technik vědění v mediované...
Book
17
In: Sféra snu : Tematická exposice Surrealistické skupiny v Československu [samizdat]. -- S. 18
Annotation: Básnický komentář k fotografii E. Medkové s názvem "Konec ilusí - Křik"; s datací 1982.
Book Chapter
18
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 7, 2015, n. 4, s. 64-77
Annotation: Studie se věnuje žánru sci-fi a problematice modelování představ západní kultury na přelomu 20.-21. století o tom, jak funguje lidská mysl a...
Article
19
by Zahrádka, Pavel, 1977-
Published Brno : Host, 2015.
Obsah knihy
Annotation: Monografie zabývající se estetikou prostřednictvím nástrojů filozofie jazyka a opírající se o empirické poznatky kulturní sociologie a výzkumu...
Book
20
by Steiner, Rudolf, 1861-1925
Published Samotišky : Michael, 2020.
Annotation: Pojednání; s Doslovem překladatele (s. 159-162).
Book