By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Annotation: Monografie představuje svazek Právo, který je součástí tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české, navazuje na pojednání tématu Státu...
Book
2
In: Dialog. -- R. 1968, č. 1, s. 191-195
Annotation: Informace právníka o autorském právu.
Article
3
In: Dialog. -- R. 1968, č. 2, s. 133-136
Annotation: Informace právníka.
Article
4
In: Lidové noviny. -- Roč. 44, 1936, č. 102, 26. 2., s. 9
Annotation: Právní komentář.
Article
5
In: Lidové noviny. -- Roč. 34, 1926, č. 317, 24. 6., s. 7
Annotation: Praha, 23. června. Ke schválení osnovy autorského zákona v poslanecké sněmovně.
Article
6
In: Lidové noviny : ranní Lidové noviny. -- Roč. 16, 1908, č. 14, 15. 1., s. 2
Annotation: O saské divadelní společnosti, která bez povolení hrála Veselou vdovu.
Article
7
In: Pramen. -- Roč. 6, 1925/1926, č. 7, 20. 3. 1926, s. 264
Annotation: O osnově zákona o právu autorském.
Article
8
In: Tribuna. -- Roč. 2, 1920, č. 287, 8. 12., s. 3
Annotation: Výklad zákona.
Article
9
In: Zvon. -- Roč. 16, 1915/1916, č. 35, 25. 5. 1916, s. 492
Annotation: K sporu o ochraně názvu literárního díla.
Article
10
In: Lumír. -- Roč. 53, 1926/1927, č. 9, 23. 12. 1926, s. 503-504
Annotation: O jednání senátu a poslanecké sněmovny o úpravě autorského práva.
Article
11
In: Zvon. -- Roč. 25, 1924/1925, č. 24, 26. 2. 1925, s. 336
Annotation: O starém rakouském nevyhovujícím zákoně, který stále platí a o zdlouhavém vydání nového autorského zákona.
Article
12
In: Lumír. -- Roč. 51, 1924, č. 10, 24. 12., s. 560
Annotation: O jednání o návrhu zákona o autorském právu v senátu a poslanecké sněmovně.
Article
13
In: Lumír. -- Roč. 47, 1918/1920, č. 9, 28. 1. 1920, s. 399-407
Annotation: ...po ratifikaci míru.
Article
14
In: Literární rozhledy. -- Roč. 10, 1925/1926, č. 2, 29. 10. 1925, s. 33, 38
Annotation: Autorské právo.
Article
15
by Šulc, Petr, 1961-, Bartoš, Aleš, 1961-
Published Praha : Pierot, 2012.
Annotation: Příručka; - obsahuje též Autorský zákon ze dne 7. dubna 2000.
Book
16
In: Tribuna. -- Roč. 2, 1920, č. 205, 31. 8., s. 1-2
Annotation: K jeho reformě.
Article
17
In: Věda a život. -- Roč. 6, 1940, s. 410-414, 472-481
Annotation: O právu přirozeném, positivním a též o sociologickém pojetí práva. O právní vědě. I. a II.
Article
18
In: Věda a život. -- Roč. 10, 1944, s. 221-223
Annotation: "Neukázněnost člověka projevující se v zásahu do cizí oblasti zájmů byla by nezadržitelně vedla k boji všech proti všem a snad k vyhubení...
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 8, 10. 1., s. 1
Annotation: Úvaha.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 73, 27. 3., s. 1-2
Annotation: Fejeton o právnických zkouškách.
Article