By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [1], leden, s. 8
Annotation: Seznam dokumentů, které Charta 77 vydala během šesti měsíců (7-12) v roce 1983. Dokumenty jsou číslovány, datovány a konkrétně jmenovány;...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 8, 21. 4., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
3
Published Praha : J. Otto, 1883-1893.
Journal
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 11, 8. 10. - 3. 11., s. 4
Annotation: Zpráva informující o zproštění obžaloby písničkáře J. Nose z příživnictví atd. Obžalobě se nedokázalo provinění prokázat. VONS oceňuje,...
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 7, 11. 5. - 3. 6., s. 11
Annotation: Zpráva o propuštění lidskoprávního aktivisty M. Duraye na svobodu. Jeho čin byl překvalifikován a amnestován. VONS se domnívá, že se tedy...
Article
6
Published Praha : Melantrich, 1918-1922.
Journal
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [2], únor, s. 2
Annotation: Zpráva o odsouzení R. Matouška za autorství a rozšiřování letáků "Svědomí" a "Za čsl. volnost", které poukazují na poměry v Československu...
Article
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 7, duben, s. 15
Annotation: Zpráva o besedě s dvaceti Chartisty a přáteli v Plzni dne 26. 3. Z Prahy přijeli diskutovat P. Uhl a J. Pavlíček. Debatovalo se o Chartě 77, jejích...
Article
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [12], prosinec, s. 14
Annotation: Zpráva informující o dopisu, který je celý ve zprávě přetištěn. Dopis byl zaslán do Krakova, Štětína, Vratislavi a Varšavy nově vzniklým...
Article
11
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 4, 1.-20.3., s. 24-31
Annotation: Otevřený dopis dr. Jánu Feješovi kvůli dvěma rozsudkům Nejvyššího soudu v případě J. Lederera, O. Ornesta, F. Pavlíčka a V. Havla a v případě...
Article