By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 40, 1958, č. 3, s. 183-184
Annotation: Tendenční recenze německé bibliografie Franze Kafky.
Article
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 4, duben, s. 179-180
Annotation: Přetisk proslovu proneseného v roce 1935 na kongresu na obranu kultury v Paříži; u příležitosti 70. výročí narození EEK. S úvodní bio-bibliografickou...
Article
3
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 22, 2016, č. [7/8], 28. 6., s. 86-88
Annotation: Rozhovor s herečkou, propagátorkou a recitátorkou pražských německy píšících autorů.
Article
4
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 12, 1956, č. 26, 29. 1., s. 6
Annotation: Vzpomínka na E. E. Kische k 71. výročí jeho narození.
Article
5
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 66
Annotation: Úvodní úvaha k cyklu článku o tvorbě F. Kafky.
Article
6
In: Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze. -- R. 2013, č. 1, s. 13-14
Annotation: Životopisný portrét německy píšícího pražského literáta P. Leppina. Připojen přetisk článku P. Leppina "Vzpomínky na starou Prahu" (pův....
Article
7
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [45], 2013, č. 28, 9. 7., s. 19
Annotation: Recenze CD.
Article
8
by Kafka, Franz, 1883-1924
Published Praha : Aurora, 1996.
Annotation: První české vydání Kafkovy korespondence sestře Otilii; do svazku zařazen i tzv. "Dopis otci" (s. 65-69); na závěr připojena Životopisná data...
Book
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 27, 2017, č. 25, 30. 1., s. 13
Annotation: Rozhovor; mj. o pořadech o pražských německy píšících autorech.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 27, 2017, č. 29, 10. 7., s. 9
Annotation: Nekrolog F. Kafky, který byl otištěn v Národních listech.
Article
11
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 6, 1959, č. 3, březen, s. 139-140
Annotation: Glosa o interpretaci Kafky v zahraničí.
Article
12
In: Týnecké listy. -- Roč. 27, 2017, č. 7, červenec, s. 33
Annotation: Medailon.
Article
13
14
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 31, 1947/1948, č. 4, červen 1948, s. 271-278
Annotation: Studie.
Article
15
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 24, 2013, č. 26, 25. 6. - 1. 7., příl. Perspektivy, č. 13, s. ii
Annotation: Medailon.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 13, 31. 3., s. 2
Annotation: Medailonek.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 7, červenec, s. 334-335
Annotation: Článek k 75. výročí narození F. Kafky.
Article
18
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 58, 2014, č. 106, 3. 6., s. 20
iHned.cz [online]. -- 3. 6. 2014
Annotation: Esej o Franzi Kafkovi k 90. výročí jeho úmrtí.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 25, 2014, č. 6, 12. 6., s. 15
Annotation: Soubor poznámek, mj. o akcích souvisejících s 90. výročím úmrtí Franze Kafky.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 21, 12. 5., s. 23
Annotation: Medailon Maxe Broda ke 130. výročí jeho narození.
Article