By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 9, 2015, č. 1, s. 138
Annotation: Recenze.
Article
2
by Vaňhara, Josef, 1907-1997
Published Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy, 1995.
Annotation: Autobiografie novináře - vězně v táborech nucených prací (Příbram, Jáchymov).
Book
3
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+136, 2020, č. 10, s. 76-80
Annotation: Rozhovor s D. Slobodníkem o knize jeho vězeňských vzpomínek "Paragraf: polárny kruh".
Article
4
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 11. 6. 2016
Annotation: Ukázka z deníků z pracovních táborů v Německu připravovaných k vydání v nakladatelství Plus; s úvodní poznámkou; s obrazovým doprovodem.
Article
5
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 16, 2017, č. 49, 30. 11., s. 54
Annotation: Recenze.
Article
6
7
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 23, 2016, č. 27/28, 27. 6., s. 98-100
Annotation: Článek o knize deníkových záznamů a kreseb pořízených O. Sekorou v nacistických pracovních táborech.
Article
8
In: Deset křížů. -- ISBN 978-80-200-3090-0. -- S. 7-12
Annotation: Historický úvod ke vzpomínkám K. Kukala.
Book Chapter
9
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 16, 2013, č. 2, s. 21-45
Annotation: Studie se věnuje specifické funkci poezie pasné v nacistických a komunistických nápravných a pracovních táborech. Mj. se zaměřuje se na kreativní...
Article
10
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 26, 2016, č. 223, 23. 9., příl. Víkend, s. 17-19
Annotation: Článek o jejich společném pobytu v pracovním táboře v Osterode am Harz v Dolním Sasku a o Sekorových denících z té doby.
Article
11
by Sekora, Ondřej, 1899-1967
Published Praha : Plus, 2016.
Annotation: Edice deníku a skicáře Ondřeje Sekory z doby jeho nasazení v německých pracovních táborech a z konce války (16. 10. 1944 - 2. 4. 1945); s doslovem...
Book
12
In: Studia et Documenta Slavica. -- ISSN 2544-5634. -- Roč. 1, 2017, č. 2, s. 33-45
Annotation: Studie se zabývá literární tvorbou K. Pecky. Autorka se soustřeďuje na relaci mezi fikcí a autobiografičností v textech, které se vztahují ke...
Article
13
by Hrubý, Karel, 1923-2021
Published Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2017.
Annotation: Autobiografické vzpomínky Karla Hrubého na jeho pobyt a práci v uhelném dole při výkonu trestu v 50. letech; s obrazovou přílohou (s. [163]-[175]),...
Book
14
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1989, č. 2, s. [45]-50
Annotation: Úryvek z reportáže o vzniku a fungování jáchymovských pracovních a koncentračních táborů, v níž se mj. píše i o tom, že v jednom z nich,...
Article
15
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 46, 15. 11., s. 20
Annotation: Článek o novém vydání pamětí O. Klobase.
Article
17
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 27, 2016, č. 7, červenec, příl. Biblio, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 27, 2016, č. 29, 21. 7., s. 54-55
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 6, 2016, č. 22, zima, s. 60-62
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 20, 2015, č. 4, s. 68-69
Annotation: Rozsáhlá knižní anotace.
Article