By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Dannenberg, Hilary P.
Published Lincoln ; London : University of Nebraska Press, 2008.
Annotation: Monografie analyzuje fenomén dějové zápletky v literárním díle jako jeden z mála metodicky studovaných aspektů vyprávění, a mapuje vývoj...
Book
2
3
In: Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. -- ISSN 1213-8371. -- Roč. 29, 2012, č. 1/4, s. 72-76
Annotation: Studie.
Article
4
by Günzel, Stephan, 1971-
Published Bielefeld : Transcript, 2017.
Annotation: Monografie zpracovává téma prostoru ve vědách o kultuře; obsahuje výběrovou bibliografii (s. 143-149) a jmenný rejstřík (s. 151-154).
Book
5
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 783-787
Annotation: Recenze.
Article
7
by Tomášek, Martin, 1969-
Published Praha : Ostrava : Dokořán ; Ostravská univerzita, 2016.
Annotation: Monografie přibližuje vývoj krajinopisu v české literatuře 19. století; Ve zkoumání vztahu člověka k prostoru se tato kniha zaměřuje především...
Book
8
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 1, 2016, č. 2, december, s. 77-87
Annotation: Portrét německé kulturoložky A. Assmann, která významně přispěla ke studiu kulturní paměti.
Article
9
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 6, 2017, č. 21/22, s. 37-43
Annotation: Stať o krajině a roli jejích prvků (hora, řeky, les) v uměleckých textech. Autorka se nevěnuje krajině z pohledu poetiky, ale nahlíží na ni...
Article
10
In: Studia et Documenta Slavica. -- ISSN 2544-5634. -- Roč. 1, 2017, č. 2, s. 17-31
Annotation: Studie se zabývá literární tvorbou J. Čepa. Autor se soustřeďuje na prostorové reference určitých povídek pocházejících se souborů: "Dvojí...
Article
11
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 15, 2016, č. 3/4, s. 112-116
Annotation: Studie.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 8, 18. 10., s. 43-49
Annotation: Ukázka z dosud nepublikovaných přednášek J. Mukařovského: "Epika, její podstata a druhy" a "Román a novela" (1932/1933); připojen úvodní komentář...
Article
13
by Lahl, Kristina
Published Bielefeld : Transcript, 2014.
Annotation: Monografie se zabývá tématem jedince v mezináboženském, mezikulturním a mezinárodním prostoru, jak se objevuje v českoněmecké a moravské literatuře...
Book
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 6, 11. 6., s. [88]-92
Annotation: Článek o geniu loci města Most (a mj. jeho využití v literatuře a písňových textech); autor rozsáhle cituje svou knihu "Mé ztracené město".
Article
16
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 9, 2012, č. 18, s. 21-39
Annotation: Studie "Časoprostorová konfigurace vyprávěných světů" je založena na analýze románu I. McEwana, na zmíněném materiálu sleduje obecnější...
Article
17
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 5, 2005, č. 4, s. 288-290
Annotation: Recenze.
Article
18
19
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 3, 2011, č. 1, s. 215-221
Annotation: Recenze monografie A. Jedličkové.
Article
20
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 13, 2010, č. 1/2, s. 113-167
Annotation: Studie především o čase a prostoru ve zkoumaných dílech.
Article