By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [45], 2013, č. 51/52, 17. 12., s. 18-19
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [25], 2015, č. 84, 10. 4., příl. Čtení na víkend, s. 1
Annotation: Rozhovor o výchově dětí, mladých lidech, stresu. Rozhovor se netýkal literární činnosti.
Article
3
In: 101 pohnuté osudy : [speciál Lidových novin]. -- R. [2011], č. [1], s. 22-23
Annotation: Životopisný článek o sebevraždě jeho syna.
Article
4
In: Zápisník. -- ISSN 0139-7966. -- Roč. 32, 1988, č. 26, 21. 12., s. 50-54
Annotation: Rozhovor o stycích J. Cimického s francouzskými herci.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 61, 13. 3., s. 20
Annotation: Básně; připojen medailon R. Hinzáka.
Article
6
online
Webarchiv
In: Ravt [online]. -- R. 2017, č. 6
Annotation: Básně z rukopisné sbírky (datovány do roku 2016); s bio-bibliografickou poznámkou.
Article
7
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 11. 5. 2018
Annotation: Rozhovor se spisovatelem R. Honzákem o jeho literární tvorbě.
Article
8
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 16, 2017, č. 125, únor, s. 30-33
Annotation: Rozhovor s J. Cimickým o psychiatrii, literární tvorbě, literární inspiraci a čtenářství.
Article
9
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2018, č. 27, 2. 7.
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
10
In: Divadlo. -- ISSN 1211-0108. -- Roč. 1, 1995, č. 8, s. 68-69
Annotation: Rozhovor, též o jeho činnosti dramatika.
Article
11
by Honzák, Radkin, 1939-
Published Praha : Galén, 2020.
Annotation: Výbor z esejů, sloupků a komentářů publikovaných v časopisech a na blogu; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (přední záložka).
Book
12
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 20, 2003
Annotation: Báseň s datací 1.-2. II- 1992 věnovaná P. Ř., tj. Řezníčkovi.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 7, 15. 9., s. 4, 19, 42-43
Annotation: Básně z připravované sbírky "Červený otazník"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 2, 15. 1., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
15
In: Reflexe. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi; s Poznámkou (s. [236]); s komentářem textu (4. s. volné obálky).
Book Chapter
16
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 21, 7. 10., příl. Český literární kánon po roce 1989, s. IV
Annotation: Glosa o postmoderní próze P. Rákose "Korvína čili Kniha o havranech".
Article
17
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 22, 21. 10., s. 5
Annotation: Úvaha o vztahování se k vlastní, individuální i kolektivní, minulosti - též z perspektivy psychiatrie. Autor se zmiňuje též o románu P. Kolmačky...
Article
18
19
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 21, 2016, č. 4, s. 48-54
Annotation: Laudatia na oceněné osobnosti Unií českých spisovatelů s reakcemi oceněných.
Article
20
online
In: Párek [online]. -- Roč. 21, 2021, č. 6, červen, s. 5-6
Annotation: Recenze.
Article