By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2002, č. 34/35, s. 52-55
Annotation: Úvaha o vztahu duševních chorob k básnické imaginaci je součástí tematického bloku Blázni a měsíc.
Article
2
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 10, 1982
Annotation: Dvoustránkový scénář o pacientce na psychiatrii v surrealistickém duchu.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 41, 2. 10., s. 12-14
Annotation: Rozhovor s prozaikem, psychiatrem, teologem a členem premonstrátského řádu.
Article
4
by Scull, Andrew T., 1946-
Published Praha : Academia, 2019.
Annotation: Monografie se zabývá dějinami léčby duševních nemocí, sleduje postoje různých civilizací k fenoménu duševní nemoci a všímá si proměn...
Book
5
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 13, 2003/2004, č. 5, 12. 1. 2004, s. 6-7
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 41, 18. 2., s. 11
Annotation: K držení básníka v psychiatrické léčebně.
Article
7
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 9, 1999, č. 6, 16. 6., s. 5
Annotation: Recenze prvotiny duševně nemocné básnířky a malířky (nar. 1947); s ukázkou.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 301, 28. 12., s. 10
Annotation: Komentář k případu "squaterského" básníka, jemuž bylo úředně nařízeno ústavní psychiatrické léčení.
Article
9
online
Webarchiv
In: Lázeňský host příloha [samizdat]. -- R. 1978, č. 1, s. 1-4
Annotation: Překlad 2. kapitoly knihy ESP - Your sixth sense o nadpřirozených schopnostech.
Article
10
online
Webarchiv
In: Lázeňský host [samizdat]. -- R. 1982, č. 3, s. 17-23; č. 4, s. 17-24
Annotation: Článek věnovaný integraci veteránů války ve Vietnamu, převzato z časopisu Playboy z ledna 1982.
Article
11
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 16, 2017, č. 125, únor, s. 30-33
Annotation: Rozhovor s J. Cimickým o psychiatrii, literární tvorbě, literární inspiraci a čtenářství.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 28, 2. 2., s. 11
Annotation: Rozhovor, především o Cimického literární tvorbě.
Article
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 5, 3. 2., s. 16
Annotation: O díle J. F. z pohledu psychiatra.
Article
15
by Flusser, Emil, 1888-1942
Published České Budějovice : Jihočeská vědecká knihovna, 2016.
Annotation: Monografie ozřejmuje psychické faktory patologické povahy, které svou živoucí součinností hrají roli ve válce a v jejích přípravách; autorem...
Book
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 106, 7. 5., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 3, s. 2
Annotation: O letošním ročníku literární soutěže psychiatrických pacientů a pracovníků Zlatý klíč a vyhlašování jejích výsledků.
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 170, 24. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 30, s. 1
Annotation: O letošním osmém ročníku literární soutěže zaměstnanců a pacientů psychiatrických léčeben, nazvané Zlatý klíč.
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 24, 2013, č. 2, s. 92-95
Annotation: Rozhovor o Ivanu Blatném a podmínkách natáčení dokumentárního filmu o něm, který Lubo Mauer připravoval.
Article
19
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 6, 17. 6., s. 14-15
Annotation: O diagnóze I.B. (paranoidní schizofrenie).
Article
20
In: Divadlo. -- ISSN 1211-0108. -- Roč. 1, 1995, č. 8, s. 68-69
Annotation: Rozhovor, též o jeho činnosti dramatika.
Article