By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 31, 1. 8., s. 16
Annotation: Přetisk článku v rubrice Před 50 lety; s redakčním podtitulkem Milan Kundera psal o přednesu básní.
Article
2
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 2, květen, s. 15-19
Annotation: Výběr z názorů herců, režisérů, hudebníků atd. na disciplínu uměleckého přednesu.
Article
3
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1961, leden, s. 6
Annotation: Úvaha.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 51, 17. 12., s. 7
Annotation: Metodicky orientovaný příspěvek o přednášení básní.
Article
5
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 17, 1980, č. 2, únor, s. 19
Annotation: Metodická stať.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1974, č. 236, 5. 10., s. 5
Annotation: Poznámka o literárně hudebních večerech pořádaných Památníkem národního písemnictví.
Article
7
Published Poděbrady : Městský národní výbor, 1965
Annotation: Program s citáty o významu a poezie a přednesu.
Book
8
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1965.
Annotation: S kapitolami Zvukové prostředky řeči ve spisovných projevech, Zvukové prostředky řeči při výrazném přednesu, Ukázky nácviku přednesu, Práce...
Book
9
In: Estetická výchova. -- ISSN 0014-1283. -- Roč. 7, 1964/1965, č. 6, únor 1965, s. 113-115
Annotation: Článek.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 45, 1965, č. 209, 30. 7., s. 2
Annotation: O činnosti a programu.
Article
11
In: Knižní kultura. -- ISSN 0452-1382. -- Roč. 2, 1965, č. 12, 27. 12., s. 509-510
Annotation: Ukázky z připravovaného sborníku o uměleckém přednesu Slyšet se navzájem.
Article
12
In: Divadelní a filmové noviny. -- ISSN 1802-3606. -- Roč. 9, 1965/1966, č. 5, 3. 11. 1965, s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Divadelní a filmové noviny. -- ISSN 1802-3606. -- Roč. 8, 1964/1965, 17. 12. 1965, s. 10
Annotation: O vztahu recitátora k básnickému textu.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 3, 1965, č. 21, 27. 5., s. 12
Annotation: Referát o celostátní přehlídce uměleckého přednesu.
Article
15
In: Ochotnické divadlo. -- ISSN 0472-4755. -- Roč. 9, 1963, č. 10, říjen, s. 230-231; č. 11, listopad, s. 249-250
Annotation: Pokus o stanovení základních požadavků na reproduční styl.
Article
16
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 8, 1963, č. 10, říjen, s. 317-318
Annotation: Článek.
Article
17
In: Ostravský večerník. -- ISSN 1212-7078. -- Roč. 2, 1969, č. 211, 30. 10., s. 4
Annotation: O moravském festivalu amatérské recitace ve Valašském Meziříčí.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 19, 1968/1969, č. 6, únor 1969, s. 249-256
Annotation: O determinantách recitace daných veršovým textem; úryvek ze studie Rytmus v recitaci a ve verši.
Article
19
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 6, 1969, č. 6, červen, s. 2-5
Annotation: O poetických scénách v Rumburce a ve Viole; též o české recitační škole.
Article
20
In: Voják a kultura. -- Roč. 8, 1969, č. 7, červenec, s. 11
Annotation: O zkušenostech s recitací poezie ve vojenském prostředí.
Article