By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+133, 2017, č. 6, s. 59-62
Annotation: Poznámka o K. Krausovi a jeho díle, která uvozuje ukázky Krausových aforismů (s. 59-62, vybral a přeložil V. Š.).
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 36, 12. 2., příl. LN+, s. 3; č. 42, 19. 2., příl. LN+, s. 3; č. 48, 26. 2., příl. LN+, s. 3
Annotation: Redakčně upravené ukázky z knihy Mezi všemi tábory.
Article
3
by Haas, Hugo, 1901-1968, Haasová, Bibi, 1917-2009, Torberg, Friedrich, 1908-1979
Published Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2014.
Annotation: Soubor korespondence Hugo Haase a jeho ženy Bibi (Marie) s rakouským spisovatelem Friedrichem Torbergrem reflektující jejich situaci emigrantů v letech...
Book
4
In: Host [samizdat]. -- R. 1989, č. 5, 31. 10., s. [166]-[167]
Annotation: Úvodník, částečně biografická poznámka, k textu "Píle a minulost", který následuje.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 50, 28. 2., příl. Orientace, s. vii
Annotation: Rozhovor s rakouským spisovatelem, který v Praze převzal titul "Laureát ceny Alzheimer" za knihu o jeho otci.
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 15. 9., s. 158-160
Annotation: Reklamní anonce, již sepsal autor a jež vyšla 2. 12. 1932 spolu s propagačním výborem recenzí na román "Muž bez vlastností" v Börsenblatt für...
Article
7
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 31, 23. 7., s. 10
Annotation: Poznámka o rozhlasovém čtení esejů A. Kubina.
Article
9
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2001, č. 21, listopad, s. 111-112
Annotation: Kritika statě V. Rosí (Tvar č. 14/2001).
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 26, 2015, č. 47, 19. 11., s. 56
Annotation: Rozhovor s německy píšícím spisovatelem M. Stavaričem, mj. o jeho románech, které vyšly v češtině v roce 2015.
Article
12
by Lengauer, Hubert, 1948-
Published Wien ; Köln : Böhlau, 1989.
Annotation: Monografie se zabývá vztahy mezi politickými angažmá rakouských spisovatelů s politicky angažovanými texty v revolučním období kolem roku 1848...
Book
13
by Berghahn, Wilfried
Published Olomouc : Votobia, 1996.
Annotation: Monografie; s časovou tabulkou, s výroky o R. Musilovi "Svědectví" (s. 200-204), s bibliografií (s oddíly: Historická vydání Musilových děl;...
Book
14
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 147, 25. 6., s. 13
Annotation: Zpráva s medailonkem P. Handkeho.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 146, 24. 6., s. 10
Annotation: Zpráva.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 251, 27. 10., s. 9
Annotation: Zpráva pod snímkem P. Handkeho se soškou v Brožíkově sále na Staroměstské radnici 26. 10.
Article
18
In: Die Verwandlung. -- ISBN 978-80-86911-30-4. -- R. 2009, s. 13-14, 15-16
Annotation: Zpráva o udělení ceny 26. 10. 2009 v Brožíkově sále Staroměstské radnice P. Handkemu; s otištěním laudatia.
Article
19
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 38, 1993, č. 2, s. 165
Annotation: Medailon uvozující tři básně G. Bisingera (v překladu B. Grögerové na s. 165-167).
Article
20
In: Večerní České slovo. -- Roč. 16, 1934, č. 163, 17. 7., s. 4
Annotation: Dokončil jej v Píšťanech spisovatel: Delmont Joseph a dal mu název Kostel zázračné krve.
Article