By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 28, 2017, č. 5, květen, spec. příl. Rakouská literatura, s. 1
Annotation: Přehledový článek se věnuje současné rakouské literatuře.
Article
2
by Kubin, Alfred, 1877-1959
Published Zürich : Konfrontace, 1981.
Annotation: Reprint zabaveného vydání z roku 1948 (Kladno, Nakladatelství mladých).
Book
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 16, 6. 10., s. 2
Annotation: Úvodník v čísle věnovaném Rakousku a rakouské literatuře.
Article
4
In: Literární fórum. -- Roč. 12, 2014, č. 1, 16. 4., s. 4
Annotation: Reportáž o křtu sbírky povídek jihočeských a hornorakouských autorů.
Article
5
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2013, č. 50 (4), s. 14-15
Annotation: Zpráva o večeru 16. 10. 2013, který pořádala Rakouská knihovna v Liberci v Krajské vědecké knihovně.
Article
6
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [3], 2011, č. 2, listopad, s. 10-11
Annotation: Recenze publikace zabývající se Čechy žijícími v Rakousku a Rakušany se vztahem k české kultuře.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 36, 28. 5. 1948, s. 2
Annotation: Zpráva o propojení vídeňské kultury i po druhé světové válce s lidmi s českými kořeny a výzvě, že by se tímto fenoménem měla česká...
Article
8
by Kucher, Primus-Heinz, 1956-
Published Tübingen ; Basel : A. Francke, 2002.
Annotation: Monografie se zabývá rakouskou literární pozdní modernou druhé poloviny 19. století a pomocí tří tematických okruhů (román a próza v literárně-sociologickém...
Book
9
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 38, 1993, č. 2, s. 165
Annotation: Medailon uvozující tři básně G. Bisingera (v překladu B. Grögerové na s. 165-167).
Article
10
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [9], 1989, č. 2, s. 89-90
Annotation: Glosa k vydání knihy G. Baumanna.
Article
11
In: Literka. -- Roč. 5, 2011, č. 4, duben
Annotation: Rozhovor s vedoucím Institutu R. Musila při Univerzitě v Klagenfurtu, který v r. 2010 navštívil Brno a přiblížil činnost tohoto ústavu.
Article
12
Annotation: Přehled dějin rakouské literatury psané německy, latinsky i v dalších jazycích; mj. s částí věnované německy psané literatuře na území...
Book
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 16, 6. 10., s. 4-5, 10
Annotation: Rozhovor. S připojeným medailonem, fotografií a povídkou Mrtvola (s. 10).
Article
14
In: Literatur und Kritik. -- ISSN 0024-466X. -- Roč. [25], 1990, Heft 245/246, Juni/Juli, s. 193-200
Annotation: Studie věnovaná románu Ch. Ransmayrse "Die letzte Welt".
Article
15
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 3, S. 319-322
Annotation: Ukázka z románu I. Tielsch "Das letzte Jahr".
Article
16
by Hanišová, Viktorie, 1980-, Kolouchová, Eva, 1980-
Published Plzeň : Pro libris, 2012.
Annotation: Minisborník, vydaný ke 100. výročí narození rakouské spisovatelky, zahrnuje její životopisný medailonek, esej o jejím vztahu k Čechám, krátký...
Book
17
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- ISSN 1802-6419. -- Jg. 6, 2012, [Bd.] 6, s. 193-204
Annotation: Studie věnovaná románu M. Stavariče "Brenntage", zdůrazněna otázka jazyka literatury.
Article
18
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 27, 2017, č. 277, 30. 11., příl. Salon, č. 1049, s. [3]
Salon. -- 6. 12. 2017
Annotation: Rozhovor s účastníkem Festivalu spisovatelů.
Article
19
In: Světová literatura. -- ISSN 0039-7075. -- Roč. 38, 1993, č. 2, s. 159
Annotation: Medailon u povídky J. J. Davida Troje vánoce (v překladu J. Veselého otištěné na s. 159-161).
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 4, srpen, s. 634-636
Annotation: Rozsáhlejší anotace k níže uvedené knize.
Article