By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 157, 8. 7., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
2
online
In: iRozhlas [online]. -- 30. 7. 2020
Annotation: Zpráva o vydání knižní verze hry o Čechu Z. Adamcovi, jejímž autorem je rakouský nositel Nobelovy ceny P. Handke.
Article
3
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 204, 21. 10., s. 8
Annotation: Zpráva.
Article
4
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 25, 2014, č. 2, s. 157-167
Annotation: O autorčině práci na překladech dramat Elfriede Jelinekové.
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 3, 14. 12., s. 175-177
Annotation: Recenze.
Article
6
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 19. 10. 2019
Annotation: Článek o plánech rakouského spisovatele a držitele Nobelovy ceny za literaturu P. Handkeho na napsání divadelní hry o Z. Adamcovi, který se upálil...
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 255, 4. 11., s. 6, příl. Naše pravda, č. 42, s. IV
Annotation: Sloupek o chystané hře o Z. Adamcovi, na které pracuje P. Handke.
Article
8
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 151-161
Annotation: Studie je věnována konstrukci časoprostoru v díle E. Jelinek "Er nicht als er" (1998) jakožto zástupci postdramatického divadelního textu.
Book Chapter
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 180, 4. 8., s. 12
Annotation: Zpráva o uvedení hry P. Handkeho "Zdeněk Adamec", věnované mladíkovi Z. Adamcovi, který se v roce 2003 v Praze upálil na protest proti stále více...
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 12, 27. 3., s. 8
Annotation: Jubilejní medailón (nar. 1. 3. 1889), mj. o dramatické tvorbě O. K.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 27, 2016, č. 270, 19. 11., s. 13
Annotation: Fejeton, zmíněna kniha K. Krause a Kahudy.
Article
12
In: Dialog [samizdat]. -- Roč. 3, 1980, č. 5/6, 5. 3., s. [32]
Annotation: Kritické poznámky k inscenaci hry "Sapfó", již uvedl v Praze hostující Burgtheater.
Article
13
online
In: denikn.cz [online]. -- 29. 3. 2019
Annotation: Recenze divadelní inscenace "Zdání klame" (premiéra 24. 3. 2019).
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 21, 9. 10., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 139-150
Annotation: Studie sleduje funkce dramatického textu v současném postdramatickém divadle, převážně na příkladu her E. Jelinek.
Book Chapter
16
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5744, 1983/1984, s. 85-90
Annotation: O rukopisné hře rakouského malíře českého původu o: Komenský Jan Amos; zejména o židovských postavách ve hře.
Article
17
In: Kavárna A.F.F.A. [samizdat]. -- Roč. 2, 1988, č. 2, 1. 12., s. 16-17
Annotation: Recenze divadelní inscenace Nestroyovi hry "Talisman" v podání souboru Divadla ABC; s datací říjen 1988.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 20, 5. 5., s. 12-14
Annotation: Rozhovor především o operní inscenaci 1914 na motivy děl Jaroslava Haška a Karla Krause.
Article
20
In: Acta Universitatis Carolinae. Germanistica Pragensia. -- Sv. 2, sv. 9, 1984, s. 101-112
Annotation: Studie o neprávem zapomenutém dramatikovi a prozaikovi P. L., autorovi úspěšné hry Bartel Turaser (česky Bartoš Tuřanský, přeložil: Želenský...
Article