By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"realismus" » "surrealismus"
1
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 22, 13. 5. 1959, s. 4
Annotation: Poznámky o pojmu "realismus".
Article
2
In: Výtvarná práce. -- ISSN 2570-5520. -- Roč. 4, 1956, č. 10, 20. 6., s. 2
Annotation: Stať o problematice vymezení pojmů "realismus" a "socialistický realismus".
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 11, listopad, s. 508-510
Annotation: Stať o realismu a možnostech jeho zkoumání, napsaná na základě moskevské konference na toto téma.
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 124, 18. 10., s. 3
Annotation: O prosazujícím se tvůrčím směru.
Article
5
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 6 (15), 1956, č. 5, květen, s. 540-541
Annotation: Úryvek z článku (Molot, 1878) formuluje zásady kritického realismu. Na otázku účelu literatury odpovídá, že "literatura každé doby musí být...
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 279, 19. 11., s. 3
Annotation: Článek o úkolu literatury zobrazovat pravdivě život na vesnici vycházející z obdobné diskuze v Sovětském svazu inspirované dílem G. Nikolajevové...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 37, 17. 9., s. 9
Annotation: Komentář k diskusi o realismu, která proběhla na stránkách časopisu Voprosy litěratury.
Article
8
...realismus...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 9, září, s. 107-114
Annotation: Studie.
Article
9
...realismus...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 3, 1965, č. 2, 14. 1., s. 4
Annotation: Komentář k zahraničním diskusím o realismu.
Article
10
...realismus...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 2, 1965, č. 1, březen, s. 1-10
Annotation: O současném pojetí termínu i pojmu realismus.
Article
11
...realismus...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 4, 1967, č. 1, únor, s. 41-67
Annotation: Studie.
Article
12
...realismus...
In: Estetická výchova. -- ISSN 0014-1283. -- Roč. 10, 1967/1968, č. 1, září 1967, s. 10-11
Annotation: Studie.
Article
13
...realismus...
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 22, 1979, č. 1, s. 54-55
Annotation: Překlad článku (Tvorba 1933) o pojetí realismu.
Article
14
...realismus...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 4, 1962, č. 12, prosinec, s. 32-36
Annotation: Filosofická stať o realismu a nerealismu, rozbor pojmu skutečnost z hlediska dialektického materialismu.
Article
15
...realismus...
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 20, 1966, č. 5, 8. 3., s. 10-11
Annotation: O chápání a významu realismu v různých etapách poválečného vývoje.
Article
16
...realismus...
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 12, 20. 12., s. 881-882
Annotation: Úvodník.
Article
17
...realismus...
In: Věda a život. -- Roč. 12, 1946, s. 145-149
Annotation: "Skutečnost vždy vítězí a člověku nezbývá než smířit se s ní. ".
Article
18
...realismus...
In: Nové Čechy. -- Roč. 6, 1922/1923, 20. 3. 1923, s. 292-295
Annotation: Krize literatury.
Article
19
...realismus...
In: Lumír. -- Roč. 11, 1882/1883, č. 29, 10. 10. 1883, s. 453-455; č. 30, 20. 10. 1883, s. 470-472
Annotation: Nadpisy statí. 1. Realismus v poesii, 2. Lyrika a epika, 3. Exposice v dramatě, 4. Poesie příležitostná. Autorovy názory na některé problémy...
Article
20
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 19, 1948, č. 126, 30. 5., s. 5
Annotation: Literárně-teoretická stať pojednávající o návratu realismu do české literatury.
Article