By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. 10, prosinec, s.[79]-[89] [1]-10
Annotation: Glosy k publikacím a novinovým článkům s citacemi, které buď svědčí o nekvalifikovanosti autorů nebo naopak mají politický podtext.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 35, 1. 9., s. 8
Annotation: Fejeton.
Article
3
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 26, 31. 1., příl. Salon, č. 807, s. 6
Salon. -- 4. 2. 2013
Annotation: Sloupek reagující na diskusi o poskytování recenzních výtisků.
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1983, č. [4], duben, s. [115]-[116]
Annotation: Recenze na americký film "Brubaker".
Article
5
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 39, 2006, č. 1, s. 61-65
Annotation: Úvaha o publicistickém žánru recenze.
Article
6
In: Venkov. -- Roč. 6, 1911, č. 277, 23. 11., s. 9
Annotation: O čtenářích se suverénním soudem o knihách, které nečetli, spokojujíce se pouze tím, co si o nich přečetli v recensi.
Article
7
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 20, 2009, č. 30, 23. 7., s. 67
Annotation: Glosy; mj. o špatné úrovni novinových recenzí.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 7, 31. 3., s. 8-9
Annotation: Anketa navazující na úvahu J. Jeřábka Recenze jako vnitřní cesta (K psychologii umělecké kritiky. Tvar č. 7/2011, s. 6).
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 16, 4. 10., s. 7
Annotation: Obecně ke klišé v recenzích.
Article
10
In: My 46. -- ISSN 2336-8551. -- R. 1946, č. 9, 2. 3., s. 7
Annotation: Dopis čtenáře, který usiluje o vyváženou kritiku začínajících autorů.
Article
11
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 2, 2004, č. 3, 3. 3.
Annotation: Úvaha nad žánrem recenze.
Article
12
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1981, č. [5], květen, s. [38]-[43]
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 2, 28. 1., s. 9
Annotation: Seriál o tom, jak se dnes v Čechách píše literární kritika. Autor se pokusí identifikovat opakované argumentační strategie a uplatňovaná kritéria...
Article
14
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1979, č. 2, říjen, s. 204
Annotation: Rozbor dosavadního stavu recenzní rubriky v Actech za prvních pět ročníků.
Article
15
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 7, 2006, č. 12, prosinec, s. 7
Annotation: Zpráva o webovém portálu zaměřeném na nejrůznější informace o knihách, zejména pak recenze.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 7, 31. 3., s. 6
Annotation: Úvaha nad paralelami mezi vztahem kritika k uměleckému dílu a vztahem terapeuta ke klientovi.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 20, 29. 11., s. 10
Annotation: Přehled.
Article
18
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 7, 2009, vol. 1, giugno, pp. 405-407
Annotation: A. Catalano reaguje na recenzi své knihy "Sole rosso su Praga" ("Rudá záře nad Prahou") z pera G. Dierny.
Article
19
In: Prager Presse. -- Roč. 9, 1929, č. 153, 6. 6., odpolední vydání, s. 7
Annotation: Proti brakové literatuře vydávané "pro peníze" (p. p.); ironický návrh, aby nakladatelství opatřovala obaly takových recensních výtisků zkratkou...
Article
20
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1982, č. [6], červen, s. [53]-[58]
Annotation: Recenze na román I. Klímy "Čekání na tmu, čekání na světlo".
Article