By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 2, 2001, č. 12, s. 6-7
Annotation: Fejeton o začínajících spisovatelích, kteří se svými rukopisy oslovují redakce.
Article
2
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [56], léto 1989, s. [14]
Annotation: Báseň ve volném verši o časopise Možnost, redakční práci a čtenářích.
Article
3
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 1, 21. 1., s. 51
Annotation: Úvaha o práci nakladatelského redaktora; mj. k edici Scholares.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 9, 14. 11., s. 43-45
Annotation: Článek.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 208, 6. 9., s. 5
Annotation: Článek.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 51/52, 24. 12., s. 7
Annotation: Fejeton o redaktorské profesi.
Article
7
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 123, 2000, č. 1/2, s. 149-156
Annotation: Předneseno na semináři o problémech ediční praxe 25. 2. 1999.
Article
8
9
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 5, 3. 5., s. 21
Annotation: Odpověď A. Petruželky na jedinou otázku, především o setkávání s rukopisnými verzemi textů.
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 13, 1957, č. 103, 1. 5., s. 3.
Annotation: Fejeton.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 4, 20. 4., s. 42-43
Annotation: Vzpomínka, téma cesty od rukopisu ke knize z pohledu redaktora.
Article
12
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. 50, jaro/léto 1988, s. [23]
Annotation: Črta zamýšlející se metaforicky nad slovem "žně". V případě Možnosti se v tomto čísle hromáždila žeň příspěvků a redakce se nyní...
Article
13
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- [Č. 44], jaro 1987, s. [13]
Annotation: Krátká zpráva oznamující chystaný sborník Šmátraní, v němž se budou vyskytovat texty z Možnosti z let 1981-1987.
Article
14
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [45], 1987 rozmarné léto, s. [17]
Annotation: Krátká črta o redakční práci na Možnosti. Aby se Štogr motivoval, slíbil si za svou práci sojový suk a hned se mu lépe psalo. Humorný text...
Article
15
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [45], 1987 rozmarné léto, s. [21]
Annotation: Krátký dopis o pršavém létě s prosbou o zaslání textů, dopisů do Možnosti, z nichž může vzniknout příloha.
Article
16
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 46, 1998, č. 4, s. 439-443
Annotation: Úvod do diskuse o problémech současného vydávání klasické literatury (předneseno na FF UK 23. 4. 1998).
Article
18
In: Sborník archivních prací. -- ISSN 0036-5246. -- Roč. 50, 2000, č. 2, s. 525-535
Annotation: Stať.
Article
20
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1980, č. 7, březen, s. 571-575
Annotation: Záznam debaty členů Společnosti (Societas incognitorum eruditorum secunda) nad různými texty z lednového vydání Act.
Article