By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 249, 24. 10., s. 3
Annotation: Článek o postavení vojáků v redakcích, zvl. o listech Obrana lidu a Naše vojsko.
Article
2
3
by Horst
In: Ilegální demokracie [samizdat]. -- Roč. 4, 1992, č. 65, 7. 12., s. 7
Annotation: Koláž recesistických textů skládajících fiktivní biografii jmenovaného redaktora Ilegální demokracie.
Article
4
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 15, 5. 3.
Annotation: Úvodník, kde mj. autor hovoří o nedostatku autorů, kteří by chtěli publikovat v jeho elektronickém časopise.
Article
5
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 19, 2018, č. 11/12, s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 10, 12. 1., s. 6
Annotation: Článek o tradiční roli redaktorů, kteří iniciovali otištění prvotin v českých časopisech. O výrazném mizení tohoto fenoménu kmotrů začínajících...
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 112, 14. 5., s. 2
Annotation: Článek o postavení odpovědného redaktora v chystaném tiskovém zákoně.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 3, 19. 3., s. 88-89
Annotation: Vzpomínková glosa na začátky a působení v časopisu "Čtenář".
Article
9
In: Ilegální demokracie [samizdat]. -- Roč. 4, 1993, č. 72, 17. 5., s. 5
Annotation: Fejeton o krizích, především o krizích časopisu Ilegální demokracie.
Article
10
In: Dru [samizdat]. -- Roč. 2, 1972, č. 1, s. [3]
Annotation: Článek rekapitulující čísla "Dru" z předešlého ročník a vyzývající potenciální přispěvatele ke spolupráci; v závěru otištěna na...
Article
11
In: Dru [samizdat]. -- Roč. 2, 1972, č. 1, s. [10]
Annotation: Autobiografický medailon s ukázkou prozaické tvorby.
Article
12
In: Čas. -- Roč. 4, 1863, č. 21, 27. 1.
Annotation: Veřejný protest redakce Času proti rozhodnutí zemského výboru v Praze, aby redaktoru Času byla odepřena vstupenka do žurnalistické lóže při...
Article
13
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 4, 20. 4., s. 42-43
Annotation: Vzpomínka, téma cesty od rukopisu ke knize z pohledu redaktora.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 213, 13. 9., s. 14
Annotation: Medailon F. Branislava.
Article
15
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 20, 2019, č. 7/8/9, s. 20-21
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
16
In: Revue Teplice. -- ISSN 0231-6366. -- Roč. 15, 1983, č. 4, duben, s. 21
Annotation: Článek P. Kováře o sobě samém.
Article
17
...redaktoři...
In: České slovo. -- Roč. 16, 1924, č. 108, 8. 5., s. 3
Annotation: Tento sloupek charakterizuje značky jednotlivých redaktorů listu České slovo, neuvádí však jejich jména.
Article
18
online
In: Herberk [online]. -- R. 2020, č. 15, 23. 4., s. 26-29
Annotation: Básně; připojena biografická poznámka (s. 29).
Article
19
online
In: Herberk [online]. -- R. 2020, č. 15, 23. 4., s. 45-47
Annotation: Básně; připojena biografická poznámka (s. 47).
Article
20
online
In: Herberk [online]. -- R. 2020, č. 15, 23. 4., s. 62-63
Annotation: Referáty; připojena biografická poznámka (s. 63).
Article