By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Concordia : tagesblatt. -- Roč. 1, 1849, č. 15, 18. 1., s. 57-58; č. 16, 19. 1., s. 61-62
Annotation: Autor článku je nespokojen s dosavadním uspořádáním církve římsko-katolické, navrhuje četné reformy v duchu liberálním a národním a žádá,...
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 18, 4. 11., s. 6
Annotation: Článek vychází z referátu předneseného v září 2010 na germanistické konferenci FF UK.
Article
3
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [3], 1983, č. 1, s. 38-43
Annotation: Publicistická (esejizující) reflexe "nespolehlivého času", tj. doby extrémní sociálně-politické nejistoty; autor polemizuje s rigidní tezi o...
Article
4
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 12, 1957, č. 4, 14. 4., s. 49-50
Annotation: Autor se zamýšlí nad dalším směřováním orientalistiky po provedené vysokoškolské reformě.
Article
5
by Marek, Jiří
Published Brno : Krajské kulturní středisko, 1987.
Annotation: S úvodem a s oddíly: Kulturní revoluce - obecná zákonitost vývoje lidské společnosti (Socialistická revoluce jako základní předpoklad socialistické...
Book
6
online
In: Přítomnost [online]. -- 3. 9. 2017
Annotation: Úvaha o reformě středního školství.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 6, 18. 3., s. 3
Annotation: O jejím návrhu nového školního písma Comenia Script, které má být vyzkoušeno v 80 školách. Návrhu a problematice písma a psaní je věnována...
Article
8
In: Kytice. -- ISSN 1803-0858. -- Roč. [1], 1945/1946, č. 2, prosinec 1945, s. 83-85
Annotation: Stať o nutnosti poválečné reformy Akademie výtvarných umění.
Article
9
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 3, prosinec 1988, s. 4-5
Annotation: Zpráva o aktuálním dění ve vybraných zemích. Autor si napříč nejrůznějšími státy (Latinská Amerika, socialistické země) všímá demokratizačního...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 18, 4. 11., s. 3
Annotation: Poznámka o úrovni české sinologie s ohledem na tzv. boloňskou reformu.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 21, 2010, č. 10, 13. 5., s. 7
Annotation: Návrh reformy pravopisu jako reakce na návrh nového školního písma R. Lencové.
Article
12
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [4], 1984, č. 1, s. 92-95
Annotation: Reakce na polemiku Vladimíra Honzla [=Doležal, Bohumil] "Velké znejistění" (in: Kritický sborník č. 4/1983); autor hájí své stanovisko, podle...
Article
13
In: Ústrety [samizdat]. -- Č. 3, 7. 11. 1989, s. 4-5
Annotation: Odpovědi na otázky o studiu a společenském dění na FF UK a kulturní situaci v ČSSR.
Article
14
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 54, 1947/1948, č. 9, červen 1948, s. 430-432
Annotation: Stať se věnuje chystané úpravě vydávání knih; shrnuje předpoklady pro úspěšnou reformu.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 29, 9. 4. 1948, s. 10
Annotation: Polemika s článkem F. Laichtera "O vydávání knih" (Naše doba, 1947/1948, č. 9), který se týká úpravy nakladatelského podnikání.
Article
16
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [3], 1983, č. 4, s. 77-81
Annotation: Polemická reakce na text Jana Šterna (pseud. Bohemicus) "Nereformovatelný?" (in: Kritický sborník, č. 1/1983); Doležal se nedomnívá, že by mocenské...
Article
17
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 5, prosinec 1988, s. 3-4
Annotation: Zprávy o aktuálním dění v Polsku a Rumunsku, mj. o polské občanské angažovanosti, jejíž tlak vede k různým politickým změnám a reformám...
Article
18
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 63, 1996, č. 7, září, s. 187-189
Annotation: Medailon pedagoga a vědce J. U. (1891-1942).
Article
19
In: Fakta, připomínky, události [samizdat]. -- R. 1972, č. [1], 5. ledna, s. 7
Annotation: Zpráva o personálních změnách ve funkcích polské komunistické strany.
Article
20
by Kasperová, Dana, 1974-
Published Praha : Academia, 2018.
Annotation: Monografie analyzuje program a hlavní cíle, které meziválečná učitelská organizace - Československá obec učitelská - zastávala, rozvíjela...
Book