By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"regiony" » "regionu"
1
In: Muzejní a vlastivědná práce. -- ISSN 0027-5255. -- Roč. 7, 1969, č. 1/2, s. 86-87
Annotation: O setkání regionálních bibliografů v dubnu 1969 v Košicích.
Article
2
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 28, 1972, č. 36, 12. 2., s. 11
Annotation: Článek o krajských kulturních zpravodajích a jiném místním tisku.
Article
3
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 16, 2002, č. 1, jaro, s. 34
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 55, 2003, č. 10, s. 290-291
Annotation: Příspěvek přednesený na akvizičním semináři v SVK Kladno.
Article
5
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 5, 1994, č. 288, 8. 12., s. 13
Annotation: Referát o konferenci Literatura a region, konané 6.-7. 12. v Ostravě.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 39, 1988/1989, č. 8, duben 1989, s. 375-377
Annotation: Cikháj u Žďáru nad Sázavou, září 1988.
Article
7
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 22, 1989, č. 1, únor, s. 83-84
Annotation: Konala se pod názvem Regionální prvky v literárním textu z didaktického hlediska (Cikháj, 19.-21. 9. 1988).
Article
8
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 113, 1988/1989, č. 7, březen 1989, s. 433
Annotation: O konferenci Regionální prvky v literárním textu z didaktického hlediska (Brno, 19.-21. 9. 1988).
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 69, 1988, č. 257, 1. 11., s. 5
Annotation: Zpráva z konference Regionální prvky v literárním textu (Cikháj).
Article
10
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 21, 1965, č. 231, 26. 9., s. 5
Annotation: O opomíjení menších, zvláště regionálních spisovatelů v příručkách vydávaných v posledních letech.
Article
11
In: Čin. -- Roč. 15, 1963, s. 21-28
Annotation: Vymezení pojmu "regionální" v literatuře, o potřebě literární historie kraje.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 19, 1968/1969, č. 9, květen 1969, s. 385-394
Annotation: O hodnocení regionálních autorů z hledisek literatury celostátní.
Article
13
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 1, 1969, č. 1, září, s. 1-5
Annotation: O regionu jako symbióze kulturních hodnot světových, národních a regionálních.
Article
14
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 1, 1969, č. 2, říjen, s. 1-5
Annotation: O nutnosti kontinuity regionální a národní kultury s kulturou světovou.
Article
15
In: Krkonoše - Podkrkonoší. -- ISSN 0231-9934. -- Sv. 4, 1968, s. 141-159
Annotation: Stať.
Article
16
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 11, 1966, č. 7, červenec, s. 222
Annotation: O IX. sjezdu spisovatelů západních a severních oblastí Polska 25.-29.5., jednajícím zejména o regionální literatuře.
Article
17
In: Almanach Q. -- Sv. 6, 1996, s. 13
Annotation: Úvaha.
Article
18
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 5 (110), 1995, č. 184, 9. 8., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 1991, č. 2, s. 1
Annotation: Poznámka k problematice.
Article
20
In: Nová svoboda. -- Roč. 19, 1963, č. 173, 21. 7., s. 5
Annotation: Diskusní článek o vztahu spisovatele k současnosti se zřetelem na regionální literaturu.
Article