By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 133, 7. 6., s. 8
Annotation: Sloupek o propagaci hudby, filmu, literatury nějakým skandálkem.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 178, 21. 12., s. 3
Annotation: Fejeton o bezúčelné reklamě.
Article
3
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 5, 1979, č. 3, listopad, s. 256-258
Annotation: Kapitola esejistického souboru, již autor věnuje se schématu upevňování pozice určitého fenoménu ve společenském diskurzu, na jehož začátku...
Article
4
In: Venkov. -- Roč. 5, 1910, č. 191, 14. 8., s. 1-2
Annotation: Parodie. Inzerce.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 285, 7. 12., s. 7
Annotation: Článek o propagační akci pro českou knihu.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 285, 7. 12., s. 15
Annotation: Článek o české knize a jejích problémech. Stačí akce Týden české knihy?
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 286, 9. 12., s. 5
Annotation: Článek o propagační akci.
Article
8
In: Dnešek. -- ISSN 2336-8489. -- Roč. 1, 1946, č. 4, 18. 4., s. 51
Annotation: Článek o propagaci politiky a nezájmu části veřejnosti o ni.
Article
9
In: Pampevlk [samizdat]. -- Č. 6, červen 1989, s. 29
Annotation: Pět sloganů-dvojverší propagující časopis Pampevlk.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 29, 18. 7., s. 1
Annotation: Úvodník o knižním trhu a účinné propagaci (zatím ještě ne - reklamy).
Article
11
In: Čechoslav. -- Roč. 3, 1822, č. 24, 14. 6., Příloha
Annotation: Všeobecný zábavník. Leták ve formě dopisu byl vložen k 24. číslu. Obsahoval výzvu k vlastencům, aby získali další odběratele Čechoslava.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 28, 26. 4. 1946, s. 4
Annotation: Článek se věnuje způsobům propagace knih.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 13, 12. 12. 1947, s. 4
Annotation: Článek se věnuje nízké propagaci kvalitní kultury v novinách oproti vysokému zastoupení sportu.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 278, 29. 11., s. 8
Annotation: Sloupek o propagační brožuře knih z produkce několika nakladatelství, která je zdarma dostupná v knihkupectví Academia.
Article
15
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 1, 1945, č. 13, 27. 12., s. 5
Annotation: Článek navrhuje možnosti propagace české literatury v zahraničí.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 3, 1951, č. 3, březen, s. 61-62.
Annotation: Článek. Návrhy V. Černého: spolupráce s redakcemi místních rozhlasů (přípravy anotací na knihy, četby ukázek ad.); vývěsní tabule a skříně...
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 180, 3. 8., s. 6
Annotation: Článek o propagaci české literatury.
Article
18
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 185, 9. 8., s. 5
Annotation: Článek ke článkům S. Pacla a J. Krejsy na otázku položenou redakcí.
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 186, 10. 8., s. 6
Annotation: Článek.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 291, 14. 12., s. 6
Annotation: Článek.
Article