By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...romány...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 6, 7. 2., s. 5
Annotation: Pokus o charakteristiku buržoazního románu 20. století.
Article
2
...romány...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 1, s. 14-18
Annotation: Esej o románu.
Article
3
...romány...
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 12, 1992, č. 4, s. 26-29
Annotation: Studie.
Article
4
...romány...
In: Litteraria Pragensia. -- ISSN 0862-8424. -- Roč. 2, 1992, č. 4, s. 1-20
Annotation: Studie o dvou větvích románového žánru; s historickým vývojovým přehledem.
Article
5
...romány...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 12, 1990, č. 1, s. 59-60
Annotation: Nad novinkami historické prózy přeložené do češtiny.
Article
6
...romány...
In: List pro literaturu. -- Roč. 2, 1991, č. 2, březen/duben, s. 20-23
Annotation: Stať o potřebě mezikulturního pochopení; ilustrováno mj. na historickém románu a problému zachycení společenské mentality.
Article
7
...romány...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 39, 30. 9., příl. Kmen, č. 39, s. 1, 3
Annotation: O vývoji románu ve 20. století.
Article
8
...romány...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 28, 1980, č. 2, s. 120-128
Annotation: O genezi žánru a o otevřenosti jeho hranic.
Article
9
...romány...
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 18, 2007, č. 20, 14.-20. 5., s. 28-29
Annotation: Esej o literatuře v čase "korely" (konzumního realismu), jež vystřídala "sorelu" (socialistický realismus); s mezititulky Fabulace našich životů,...
Article
10
...romány...
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 13, 2007, č. 34, 1. 9., s. 1 a 3
Annotation: Esej.
Article
11
...romány...
In: Magazín Co vás zajímá. -- ISSN 0322-8711. -- R. 1967, č. 3, březen, s. 26-27
Annotation: O dnešní situaci.
Article
12
...romány...
In: Alternativa nova. -- Roč. 2, 1996, č. 7, 15. 3., s. 3
Annotation: Úvaha.
Article
13
...romány...
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 7, 1996, č. 22, 27. 5.-2. 6., s. 17
Annotation: Esej.
Article
14
by Hodrová, Daniela, 1946-
Published Jinočany : H & H, 1993
...romány...
Annotation: S oddíly Od iniciačního mýtu k románu zasvěcení, Proměny románu zasvěcení, Kužel zasvěcení; s bibliografií (s. 225-230).
Book
15
...romány...
online
In: Litteraria humanitas. -- ISSN 1213-1253. -- Sv. 1, 1991, s. 248-262
Annotation: Studie.
Article
16
...romány...
online
In: Litteraria humanitas. -- ISSN 1213-1253. -- Sv. 1, 1991, s. 263-265
Annotation: Studie.
Article
17
...romány...
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 5, 3. 5., s. 55
Annotation: Úvaha o románu.
Article
18
...romány...
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 6, 9. 6., s. 27-28
Annotation: Úvaha.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 48, 26. 2., s. 2 - č. 86, 11. 4., s. 2
Annotation: Román tištěný na 28 pokračování.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 298, 17. 12., s. 5 - Roč. 9, 1953, č. 46, 24. 2., s. 2
Annotation: Román tištěný na pokračování v 57 částech.
Article