By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Venkov. -- Roč. 5, 1910, č. 211, 8. 9., s. 9
Annotation: O příznacích romantismu, jež se projevují v současné literatuře stále více.
Article
2
In: Venkov. -- Roč. 25, 1930, č. 48, 25. 2., s. 7
Annotation: O průběhu romantismu v jeho stoletém trvání.
Article
3
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 4, 1962, č. 3, březen, s. 98-103
Annotation: Kapitoly z připravované syntetické práce, vymezující pojem romantismu z historických podmínek a ve vztahu ke klasickému a realistickému umění.
Article
4
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. IV. +120, 2004, č. 2, s. 75-89
Annotation: Studie.
Article
5
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 5, 17. 5., s. 45-46
Annotation: Úvaha.
Article
6
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 44, 1975, č. 1, s. 17-25
Annotation: S kapitolami Genézia názvu, Vývin slovenskej romantickej poémy a Medziliterárne vztahy a súvislosti.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 49, 5. 12., s. 1 a 3
Annotation: Interview s D. T. o potřebách české a slovenské literatury, o Sartrových názorech zvlášte na román a o poznávací funkci literatury ve společnosti.
Article
8
In: Divadlo. -- Roč. 20, 1969, č. [5], květen, s. 1-5
Annotation: Sémantický rozbor pojmů.
Article
9
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 42, 1973, č. 1, s. 82-94
Annotation: O tzv. předmětném subjektu literárního díla, způsobech jeho poznání a o jeho podobě v romantické literatuře.
Article
10
In: Slavische Rundschau. -- Roč. 11, 1939, č. 3/4, 1. 7., s. 161-164
Annotation: K otázce jedinečnosti - ojedinělosti bulharského romantismu.
Article
11
In: Věda a život. -- Roč. 11, 1945, s. 201-210
Annotation: Tento pojem je těsně spjat s údobím počínající romantiky. O nejrůznějších mystifikacích a falzifikátech, o motivacích jejich vzniku. Pseudonymita...
Article
12
In: Akord. -- Roč. 10, 1942/1943, s. 53-65
Annotation: "Zůstaňme chvíli obráceni pohledem k otázce historikova prožívání historické skutečnosti. ".
Article
13
In: Prager Presse. -- Roč. 2, 1922, č. 137, 21. 5., odpolední vydání, příl. Dichtung und Welt, č. 21, s. 1-3
Article
14
In: Distance. -- ISSN 1212-7833. -- Roč. 6, 2003, č. 1, s. 46-58
Annotation: Studie.
Article
16
by Zajac, Peter, 1946-, Schmarcová, Ľubica, 1979-
Published Brno : Host, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie používá takzvaný synopticko-pulzační model jako metodologické východisko pro interpretaci slovenského literárního a výtvarného...
Book
17
In: Přítomnost. -- ISSN 0862-7614. -- Roč. 2, 1991, č. 2, 21. 2., s. 21
Annotation: Esej; mj. o podobnosti avantgardy a romantismu.
Article
18
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 18, 1973, č. 2, únor, s. 92-93
Annotation: O semináři (Bratislava, 31. 1. 1972).
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 3, březen, s. 29-34
Annotation: O proměnách mýtu prokletého básníka od romantismu po beatnictví.
Article
20
In: Slavische Rundschau. -- Roč. 11, 1939, č. 3/4, 1. 7., s. 136-150
Annotation: Versuch einer neuen Periodisierung und Synthese.
Article