By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- R. 1991, č. 3, 14.-20. 1., s. 15
Annotation: Přehledová stať o literatuře českých a slovenských Romů.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 13, 2.-8. 4., s. 5
Annotation: O romském kulturním životě v Československu, mj. o romských časopisech, nakladatelství a knihkupectví.
Article
4
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 31, 1985, č. 166, 26. 8., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Literární Novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 2, 2003, č. 8 (2), 15. 12., s. 8
Annotation: Článek.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 11, 8. 3., s. 15
Annotation: Recenzní poznámka k obsahu čísla 1/2000.
Article
7
8
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 23, 2012, č. 26, 26. 6. - 2. 7., příl. Perspektivy, č. 13, s. 1
Annotation: Článek o Romech. S částí věnovanou romské literatuře.
Article
9
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 2, 2008, č. 11, 4. 11., s. 8-9
Annotation: Článek.
Article
10
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 25, 2015, č. 42, 19. 2., příl. Salon, č. 908, s. 4
Salon. -- 24. 2. 2015
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 50, 1998, č. 2, s. 36-37
Annotation: O brněnské knihovně, která je součástí Muzea romské kultury.
Article
12
13
In: Nová Přítomnost. -- ISSN 1211-3883. -- R. 1997, č. 12, s. 15-17
Annotation: Přehledová recenze romistického časopisu, mj. o tématu Hudba a slovesnost, kterému byl věnován prostor v číslech 3-4/97, 4/96, 3/96.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 5, 4. 3., s. 3
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorkou romského měsíčníku.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 12, 13. 6., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 47, 18. 11., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Přehledová recenze slovenských časopisů.
Article
17
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 2, 2008, č. 11, 4. 11., s. 14
Annotation: Článek o časopisu, který se věnuje romistickému bádání a romské literatuře.
Article
18
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 2, 2008, č. 11, 4. 11., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 9, 1998, č. 35, 24.-30. 8., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
20
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 164, 17. 7., s. 6
Lidovky.cz [online]. -- 20. 7. 2013
Annotation: Glosa k postřehům R. Kopáče týkajícím se romské literatury, které autor publikoval v knize Na okraj.
Article