By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 130, 25. 10., s. 3
Annotation: K významu rozhlasového vysílání.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 102, 1. 5., s. 10
Annotation: Článek o rozhlasové inscenaci.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 94, 22. 4., s. 5
Annotation: Článek o nové úpravě pořadů.
Article
4
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2013, č. 57, červen, s. 6-9
Annotation: Článek; mj. k literárním pořadům Českého rozhlasu.
Article
5
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 2, únor, s. 94
Annotation: Článek kritizující rozhlasovou recitátorskou praxi.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 23, 1967, č. 27, 31. 1., s. 2
Annotation: O koncepci a problémech vysílání.
Article
7
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 23, 1967, č. 138, 21. 5., s. 5
Annotation: O počtu premiér a repríz, o spolupráci s autory ap.
Article
8
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 82, 1967, č. 191, 10. 8., s. 5
Annotation: Rozhovor s dramaturgem Čs. rozhlasu v Brně.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 51, 1970, č. 239, 8. 10., s. 5
Annotation: Kritika Československého rozhlasu pro zrušení pořadu Zrcadlo kultury.
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 33, 1977, č. 54, 5. 3., příl. příl. UM, s. 8
Annotation: Rozhovor s redaktorem Studia mladých Čs. rozhlasu o novém pořadu.
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 41, 1. 10., s. 16-17
Annotation: O historii rozhlasového časopisu, který pod různými názvy vychází od roku 1923.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 44, 19. 10., s. 6
Annotation: Zpráva o vyhlášení soutěže o původní hru a původní hru pro děti na ČRo.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 33, 20. 8., s. 9
Annotation: O práci pražské redakce literatury a dramatu faktu Čs. rozhlasu.
Article
14
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 20, 2011, č. 13, 31. 3., s. 11
Annotation: O projektu Českého rozhlasu; s mezititulky Kubin statt Kafka, Zusammenarbeit mit der Universität Olmütz.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 11, 24. 5., s. 3
Annotation: Poznámka náměstka generálního ředitele Českého rozhlasu o literárních pořadech ČRo3 - Vltava.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 1, 1949, č. 1/2, leden/únor, s. 31.
Annotation: Poznámka. Československý rozhlas věnuje čím dál tím větší pozornost lidovým knihovnám a jejich činnosti.
Article
17
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2003, č. 9, s. 44-52
Annotation: Soupis, mj. s oddílem: Rozhlasové texty (s. 50-51).
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 12, 2002, č. 17, 22.-28. 4., s. 15
Annotation: Poznámka o regionálním rozhlasovém literárním týdeníku; v rubrice Tip z regionu.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 2, 1993, č. 10, 11. 5., s. 11
Annotation: Úvaha. - Záznam převzat dodatečně z: Bibliografie Jana Lopatky (Kritický sborník, 13, 1993, č. 4, s. 60-79).
Article
20
In: Sešity novináře. -- ISSN 0139-9411. -- Roč. 23, 1989, č. 3, září, s. 65-104
Article