By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 25, 18. 6., s. 598
Annotation: Zpráva ze soutěže rozhlasových her.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 18, 1. 11., s. 3
Annotation: Poznámka o cyklu minutových her, které vysílá Český rozhlas.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 41, 1. 10., s. 9
Annotation: Poznámka o rozhlasové hře.
Article
4
5
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 20, 1. 3. 1946, s. 6
Annotation: Článek se věnuje teorii správného autora rozhlasových her.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 72, 25. 3., s. 5
Annotation: Článek.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 4, 26. 1., s. 6
Annotation: Glosa o nedostatku původních rozhlasových her.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 30, 5. 2., s. 1-2
Annotation: Fejeton o hercích tvořících efekt davu v rozhlasových hrách.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 5, 12. 10. 1945, s. 5
Annotation: O neblahém stavu současného českého rozhlasu a o potřebě zvláště kvalitních a moderních rozhlasových her.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 2, 21. 9. 1945, s. 5
Annotation: Poznámka o nízké úrovni rozhlasových her, kazících takto obecný vkus.
Article
11
In: Dramatické umění. -- ISSN 0862-3422. -- Sv. 1, 1988, s. 74-75
Annotation: Úvaha ve formě fiktivního dialogu A a B.
Article
12
In: Svět v obrazech. -- ISSN 0039-7032. -- Roč. 28, 1972, č. 17, 28. 4., s. 18
Annotation: Rozhovor o připravovaných festivalech rozhlasových her.
Article
13
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2014, č. 31, červen, s. 19-22
Annotation: Referát přednesený na konferenci na téma Klasické drama a klasická literatura ve vysílání rozhlasu veřejné služby (Prix Bohemia Radio 2013,...
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 35, 11. 2., s. 5
Annotation: Článek o nových rozhlasových inscenacích.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 278, 29. 11., s. 5
Annotation: Článek o náhodném poslechu rozhlasové hry.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 21, 25. 1., s. 5
Annotation: Článek o lidském hlase v rozhlase.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 24, 7. 6. 1961, s. 1
Annotation: Článek o žánru rozhlasové hry.
Article
18
online
Webarchiv
In: Deník Referendum [online]. -- ISSN 2533-5987. -- 11. 4. 2010
Annotation: Článek. Český rozhlas 3 Vltava na svém webu od 1. dubna nabízí k poslechu díla různých autorů, jež byla na této stanici odvysílána.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 4, 5. 10. 1945, s. 5
Annotation: Poznámka o nedostatku dramatické tvorby pro rozhlas a o jedinečných možnostech rozhlasových her.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 10, září 1957, s. 304-305
Annotation: Kritický článek.
Article