By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Štěrbová, Alena, 1939-
Published Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995.
Annotation: S úvodem (s. 7) a s kapitolami: Rozhlasová inscenace; Rozhlasová reprodukce slovesného umění, Radiojournal Praha; Počátky slovesného vysílání...
Book
2
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 3, 1948/1949, č. 2, 25. 11. 1948, s. 63
Annotation: Článek o problému literatury v rozhlase.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 193, 19. 8., s. 3
Annotation: Článek o rozhlasových adaptacích kvalitní literatury.
Article
4
In: Právo lidu. -- ISSN 0862-5913. -- Roč. 48, 1945, č. 24, 8. 6., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o uvedeném rozhlasovém pásmu české poezie.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 41, 2. 7. 1948, s. 8
Annotation: Článek o rozhlasových divadelních hrách.
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 34, 13. 8., s. 21
Annotation: Referát o rozhlasové adaptaci dramatu P. Mašky.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 8, 1952, č. 22, 26. 1., s. 4
Annotation: Recenze hry Pavla Kohouta, uvedené v rozhlase.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 2, únor, s. 96
Annotation: Poznámka o nové rozhlasové produkci pro mladé posluchače.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 223, 22. 9., příl. Orientace, s. xii
Annotation: Poznámka k vydání 4 CD s pohádkami napsanými Z. Svěrákem v šedesátých letech pro rozhlas, doplněnými pozdějšími televizními večerníčky.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 50, 2. 12., s. 11
Annotation: O rozhlasové adaptaci dramatu Ladislava Smočka Bludiště.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 32, 30. 4. 1948, s. 8
Annotation: referát o rozhlasové hře.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 9/10, 10. 12. 1958, s. 12
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 47, 10. 11., s. 9
Annotation: O rozhlasové adaptaci novely Jaroslava Rudiše.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 34, 13. 8., s. 25
Annotation: O rozhlasové adaptaci dramatu L. Kundery z r. 1962.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 38, 10. 9., s. 9
Annotation: O rozhlasové adaptaci dramatu J. A. Pitínského Matka.
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 23, 28. 5., s. 9
Annotation: Poznámka o rozhlasové adaptaci nedávno nalezené hry V. Havla.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 114, 14. 5., s. 2
Annotation: Článek o rozhlasové inscenaci románu V. Mrštíka.
Article
18
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 118, 18. 5., s. 2
Annotation: Článek o rozhlasové inscenaci hry K. Čapka.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 5, květen, s. 234
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 15, 1959, č. 4, 4. 1., s. 3
Annotation: Zpráva o rozhlasové dramatizaci hry A. Jiráska.
Article