By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...rozhovory...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 30, 25. 7., s. 7
Annotation: Interview s I. V. o dialogu a diskusi jako projevu dialektického vztahu mezi myslícími a jednajícími subjekty.
Article
2
by Štorkán, Karel, 1923-2007, Bauman, Milan, 1944-
Published Praha : Novinář, 1973
...rozhovory...
Annotation: Příručka; s ukázkami.
Book
3
...rozhovory...
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Listy Ason-klubu, č. 7/8, s. 12-13
Annotation: Článek.
Article
4
...rozhovory...
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. IV+124, 2008, č. 10, s. 143-148
Annotation: Recenze bloku o novinářích a žánru rozhovor (Jak se dělá rozhovor, Mimořádné vydání časopisu Instinkt, 24. 6. 2008).
Article
5
...rozhovory...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 209, 6. 9., příl. Slovo na víkend, s. 1
Annotation: Rozhovor; zmíněna mj. připravovaná kniha I. M. Krchňa Nikolajevna (vydá nakladatelství Tiberone).
Article
6
...rozhovory...
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 6, 1996, č. 51, 16.-22. 12., s. 5
Annotation: Rozhovor z rozhlasovou publicistkou, mj. o jejích knihách rozhovorů.
Article
7
...rozhovory...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 21, 16. 12., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor - o žánru rozhovorů, internetovém časopise Postmoderní revue, psaní básní aj.
Article
8
...rozhovory...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 1, 6. 1., s. 51
Annotation: Pochvalná glosa k práci H. Dědka.
Article
9
...rozhovory...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 278, 26. 11., příl. Slovo na neděli, s. 3
Annotation: Poznámka k vydání knihy rozhovorů s osobnostmi českého uměleckého světa o tom, co v jejich životě znamenala láska.
Article
10
...rozhovory...
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 8, 2007, č. 8, s. 36-37
Annotation: Recenze.
Article
11
...rozhovory...
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 8, 2007, č. 8, s. 37-38
Annotation: Recenze.
Article
12
...rozhovory...
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 6, červen, s. 328-329
Annotation: Recenze.
Article
13
...rozhovory...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 46, 18. 11., příl. Kmen, č. 46, s. 12
Annotation: Fejeton ironizující na základě vlastní zkušenosti J. F. současnou praxi rozhovorů novinářů se spisovateli.
Article
14
...rozhovory...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 82, 6. 4., příl. Salon, č. 463, s. 2
Annotation: Fejeton o únavě z televizních pořadů našich politiků a z novinových rozhovorů - s pointou o Šrutově prvním a posledním rozhovoru (s K. Gottem),...
Article
15
...rozhovory...
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada germanistická (R). (Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Band 18). -- ISSN 1211-4979. -- Roč. 53, 2004, č. 9 (18), s. 87-95
Annotation: Mj. srovnání interview v časopisu Spiegel a v českém Týdnu (č. 38/2003, rozhovor redaktorky Kateřiny Svobodové s Cyrilem Höschlem).
Article
16
...rozhovory...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 4, 24. 1., s. 1 a 15
Article
17
...rozhovory...
In: Anno Domini. -- ISSN 0862-6952. -- Roč. 6, 1995, č. 12, prosinec, s. 35
Annotation: Recenze.
Article
18
by Štorkán, Karel, 1923-2007, Bauman, Milan, 1944-
Published Praha : Novinář, 1983
...rozhovory...
Annotation: Monografie o historii, žánru, formách a psychologických aspektech interviewu.
Book
19
...rozhovory...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 228, 29. 9., s. 5
Annotation: Rozhovor o televizních publicistických pořadech A. P.
Article
20
...rozhovory...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 284, 3. 12., příl. Slovo na neděli, s. 6
Annotation: Minirozhovor se spoluautorkou knihy Milionářem v Čechách u ukázek z knihy.
Article