By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 147, 17. 6., s. 3
Annotation: Úryvek z básnického díla.
Article
2
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 50, 11. 12., příl. Divadelní tvorba, s. 2
Annotation: O Matiné sovětské poezie uspořádaném Klubem přátel moderní kultury v Moravské Ostravě 11. 11. 1934.
Article
3
In: Abhandlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. -- R. 1869/1870, s. 1-67
Annotation: ...totiž o výpravě Igorově a Zádonština. S kritickými, historickými a jinými vysvětlujícími poznámkami a doklady. Text s předmluvou a překladem....
Article
4
In: Tvorba. -- Roč. 7, 1932, č. 48, 1. 12., s. 767
Annotation: Recenze.
Article
5
by Taufer, Jiří, 1911-1986
Published Praha : Práce, 1973.
Annotation: S ukázkami překladů ruských a sovětských autorů.
Book
6
In: Bulletin ruského jazyka a literatury. -- ISSN 0139-794X. -- Sv. 24, 1982, s. 85-96
Annotation: Studie o možnosti uplatnění kategorie času v lyrice; na příkladech ruské poezie.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 39, 1988/1989, č. 1, září 1988, s. 6-11
Annotation: Přehledový článek.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 11, 1982, č. 9, listopad, s. 55-59
Annotation: Kritický přehled.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 3, 1974, č. 5, květen, s. 76-81
Annotation: Přehled.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 43, 26. 10., s. 14-15
Annotation: O svých setkáních se sovětskými básníky v roce 1964 v SSSR; s výborem z vlastních překladů.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 47, 10. 11., s. 6
Annotation: Referát o večeru sovětské poezie a hudby ve velkém sále Městské knihovny v Praze 6. 11., kritický zejména k výběru básní a přednašečské...
Article
13
In: Naše zprávy. -- Roč. 1, 1939, č. 53, 16. 8., s. 9
Annotation: Překlad vyšel v legionářském listu "Zvězdočka" 15. 9. Byliny.
Article
14
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [10], prosinec, s. [69]-[70]
Annotation: Recenze sbírky básní "Zaklínač hadů" V. Vysockého.
Article
15
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 2, s. 182-188
Annotation: Studie o ruské socialistické poezii a jejím základním požadavku - lidovosti.
Article
17
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 32, 1987, č. 5, říjen, s. 197-203
Annotation: Rozbor syntaktické stavby ruského verše.
Article
18
19
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 30, 1985, č. 4, červenec, s. 178-181
Article
20
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 29, 1973, č. 277, 21. 11., s. 6
Annotation: Ohlas básníků Říjnové revoluce u našich čtenářů; se zdůrazněním zásluh překladatelů i ediční práce.
Article