By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...ruská vědecká a filozofická literatura...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 25, 1977, č. 1, s. 79-80
Annotation: Recenze.
Article
2
...ruská vědecká a filozofická literatura...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 6, 7. 2., s. 8
Annotation: O probíhajících sovětských diskusích.
Article
3
...ruská vědecká a filozofická literatura...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 16, 18. 4., s. 4
Annotation: Poznámka k vydání (bez bližších bibliografických údajů); v rubrice Glosy.
Article
4
...ruská vědecká a filozofická literatura...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [9], 1998, č. 2 (36), s. 13-15
Annotation: Studie.
Article
5
...ruská vědecká a filozofická literatura...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1971, č. 29, 21. 7., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
6
...ruská vědecká a filozofická literatura...
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 35, 1974, č. 4, prosinec, s. 342-345
Annotation: Recenze.
Article
7
...ruská vědecká a filozofická literatura...
In: Bulletin ruského jazyka a literatury. -- ISSN 0139-794X. -- Sv. 17, 1973, s. 133-141
Article
8
...ruská vědecká a filozofická literatura...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1973, č. 4, 24. 1., s. 17
Annotation: Přehled literárněvědných sborníků Ústavu světové literatury Akademie věd SSSR (1972); se zaměřením na bohemika.
Article
9
...ruská vědecká a filozofická literatura...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 9, 1967, č. 11, listopad, s. 106-108
Annotation: Přehledový článek.
Article
10
...ruská vědecká a filozofická literatura...
In: Společenské vědy v SSSR. -- ISSN 0231-5238. -- Roč. 1, 1972, č. 1, s. 44-64
Annotation: O teoretických aspektech a metodologii studia problému umělecké pravdy; převzato zkráceně z časopisu Voprosy literatury 1971, č. 3.
Article
11
...ruská vědecká a filozofická literatura...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1973, č. 32, 8. 8., s. 2
Annotation: O diskusi v časopise Literaturnaja gazeta.
Article
12
...ruská vědecká a filozofická literatura...
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 22, 1977, č. 4, červenec, s. 180-184
Article
13
...ruská vědecká a filozofická literatura...
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 23, 1978, č. 1, leden, s. 45-46
Annotation: Recenze.
Article
14
...ruská vědecká a filozofická literatura...
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 4, duben, s. 174-176
Annotation: K sovětské monografii Základy marxisticko-leninské estetiky.
Article
15
...ruská vědecká a filozofická literatura...
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 8, 1961, č. 5, květen, s. 225-228
Annotation: K sovětské monografii Základy marsicsticko-leninské estetiky.
Article
16
...ruská vědecká a filozofická literatura...
In: Televizní tvorba. -- ISSN 0139-9691. -- R. 1976, č. 3, s. 9-18
Annotation: První kapitola stejnojmenné studie, otištěné v časopise Voprosy filosofii 1976, č. 2.
Article
17
...ruská vědecká a filozofická literatura...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 91, 1976, č. 19, 23. 1., s. 5
Annotation: Stať.
Article
18
...ruská vědecká a filozofická literatura...
Annotation: Se statěmi Proč nejsem modernista?, Mýtus a skutečnost, Abstraktivismus, Fenomenologie plechové konzervy, Rezignace na umění, Modernismus jako současnost...
Book
19
...ruská vědecká a filozofická literatura...
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 12, 1975, č. 3, s. 185-187
Annotation: Recenze.
Article
20
...ruská vědecká a filozofická literatura...
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 20, 1975, č. 2, březen, s. 60-65
Annotation: Recenze.
Article