By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"sémantické gesto" » "sémantické mesto"
1
...sémantické gesto...
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 37, 1990, č. 3, s. 276-282
Annotation: Studie.
Article
2
...sémantické gesto...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 2/3, s. 158-164
Annotation: Příspěvek na konferenci Pražská strukturalistická škola, historie a perspektivy, konané u příležitosti 100. výročí narození Jana Mukařovského...
Article
3
...sémantické gesto...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 5, říjen, s. 737-754
Annotation: Recenzní studie k výboru z prací literární teoretičky H. Schmidové.
Article
4
...sémantické gesto...
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 30, 2020, č. 61, s. [94]-105
Annotation: Studie o analýze povídky "Sestry Vaneovy" V. Nabokova v kontextu konceptů sémantického gesta a nezáměrnosti J. Mukařovského.
Article
5
...sémantické gesto...
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 4, 2007, č. 8, s. 244-257
Annotation: Studie k pražskému strukturalismu a vývoji pojmu sémantické gesto, mj. Mukařovského pojetí sémantického gesta v poezii K. H. Máchy, Jankovičova...
Article
6
...sémantické gesto...
In: Otokar Fischer (1883-1938) : ein Prager Intellektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft. -- ISBN 978-3-412-51799-1. -- S. 283-299
Annotation: Studie se zabývá vztahem O. Fischera k činnosti Pražského lingvistického kroužku a styčnými body Fischerova chápání "nevyslovitelného" v básníkově...
Book Chapter
7
...sémantické gesto...
online
Webarchiv
In: Echa [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 6. 1. 2016
Annotation: Recenze.
Article
8
...sémantické gesto...
online
DOI
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 23, 2020, č. 1, 15. 4., s. 44-53
Annotation: Stať o aristotelských aspektech v myšlení O. Zicha a J. Mukařovského; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 53).
Article
9
...sémantické gesto...
online
DOI
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 19, 2016, č. 1, 15. 4., s. 37-53
Annotation: Studie o reflexi afektu v kontextu strukturálního myšlení J. Mukařovského, mj. též v souvislosti s koncepcí záměrnosti (a nezáměrnosti).
Article
10
by Mercks, Kees, 1944-
Published Amsterdam : Uitgeverij Pegasus, 2009.
...sémantické gesto...
Book
11
...sémantické gesto...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 2, december, s. 227-[234]
Annotation: Autor se ve své studii zaměřuje na myšlenkové podněty ve strukturalistických estetických a literárněvědných pracích J. Mukařovského, zvláště...
Article