By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 21, 1989, č. 6 (238), červen, s. 5-6
Annotation: O hlavních knižních samizdatových edicích.
Article
2
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 9, 2008, č. 9, s. 22-23
Annotation: Úvaha o samizdatu a jeho vymezení. Autor pak kritizuje především to, že doposud nebyla věnována větší pozornost tzv. divokému samizdatu.
Article
3
In: Polygon. -- ISSN 1660-1386. -- R. 2002, č. 4, srpen, s. 49-50
Annotation: Referát o blíže neurčené výstavě v Praze; v autorově rubrice Sloupky.
Article
4
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 16, 2005, č. 5, 31. 1.-6. 2., s. 2
Annotation: Poznámka k 20. výročí vydání 1. čísla samizdatu Jednou nohou.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 33, 8. 2., s. B8
Annotation: Článek o televizním dokumentárním cyklu.
Article
6
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 13, 2003, č. 23, 28. 1., s. 19
Annotation: Článek o sérii televizních dokumentů.
Article
7
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 19, 1999/2000, 23. 10. 2000, s. 193-231
Annotation: Bibliografie samizdatového časopisu (č. 1, červenec 1979 - č. 15, září 1989); s několika rejstříky a soupisy dešifrovaných i nedešifrovaných...
Article
8
9
online
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [29], podzim 1984, s. [17]-[22]
Annotation: Rozhovor o samizdatu, vydávání časopisu a hledání jeho definice.
Article
10
In: Zvuk Zlínského kraje. -- ISSN 1214-0139. -- R. 2003, podzim, s. 19-23
Annotation: Zejména o brněnské verzi časopisu Střední Evropa.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2003, č. 49, 27. 2., příl. Salon, č. 307, s. 2
Annotation: Fejeton.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 46, 17. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor, mj. o samizdatových Lidových novinách a jejich pozdější podobě; s úvodní biografickou poznámkou o obou novinářích.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 271, 21. 11., příl. Orientace, s. 27
Annotation: Přehledová stať s mezititulky Od motáků k videojournalu, Samizdat nebyl jen jeden, Zrození souostroví samizdatu.
Article
16
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 42, 1998, listopad, příl. Kam, roč. 4, č. 11, s. 14-17
Annotation: Vzpomínka na organizování samizdatů grafik a literárních prací v 70. a 80. letech.
Article
17
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. [1], 1982, s. 64-80
Annotation: Esej s kapitolami The Meaning of Samizdat, Development of Russian Samizdat, The Samizdat Process, Returning to Gutenberg, Samizdat in Other Lands, Samizdat...
Article
18
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 26, 1980, č. 12, prosinec, s. 4
Annotation: O výstavě konané v průběhu konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.
Article
19
In: Rozmluvy (Londýn). -- R. 1983, č. 1, s. 10-44
Annotation: Studie.
Article
20
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 15, 1978/1980, č. 58, [květen 1979], s. 222
Annotation: Zpráva o druhém čísle literárního časopisu (Praha, říjen 1978).
Article