By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 8, duben, s. 624-627
Annotation: Recenze minulého čísla časopisu Acta incognitorum.
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1979, č. 8, duben, s. 700-703
Annotation: Shrnutí textů a jejich úrovně v březnových Actech.
Article
3
In: To [samizdat]. -- R. 1989, č. 1, leden, s. [2]
Annotation: Úvodník vysvětlující název časopisu "To".
Article
4
In: Mašurkovské podzemné [samizdat]. -- Č. 2, 1987, s. [3]
Annotation: Krátká poznámka vysvětlující vznik názvu časopisu.
Article
5
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1978, č. 1, září, s. 43-47
Annotation: Hodnocení předchozího čísla časopisu Acta incognitorum.
Article
6
In: Pampevlk [samizdat]. -- Č. 7, říjen 1989, s. 9
Annotation: Úvodník k sedmému číslu nepravidelného magazínu Pampevlk.
Article
7
In: Pampevlk [samizdat]. -- Č. 2, říjen 1987, s. 1
Annotation: Úvodník k druhému číslu časopisu, mj. omlouvající a vysvětlující téměř půlroční prodlevu ve vydávání.
Article
8
online
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [6], podzim 1981, s. [3-5]
Annotation: Recenze časopisu Možnost. Ačkoliv autor nevyzdvihuje jednotlivé články, považuje celek za důležitý, zajímavý a pro každého, kdo hledá tzv....
Article
9
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [14], podzim/zima 1982, s. [28]
Annotation: Krátká úvaha o obsazích a formách samizdatových časopisech, zvláště Možnosti.
Article
10
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [50a], léto 1988, s. [2]
Annotation: Seznam všech vydaných čísel.
Article
11
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [50a], léto 1988, s. [1], [3]-[25]
Annotation: Bibliografie všech vydaných čísel Možnosti.
Article
12
online
Webarchiv
In: Pražské komunikace [samizdat]. -- R. 1989, č. 2/3, s. 433
Annotation: Poznámka o ukončení vydávání samizdatového periodika.
Article
13
online
Webarchiv
In: Voknoviny. -- Č. 8 [27], 1990, 21. 2., s. [3]
Annotation: Zpráva o vydávání samizdatového časopisu "Mlejn" v Příbrami.
Article
14
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [20], podzim Zvědavost 1983, s. [22]-[24]
Annotation: Dopis od přítele, také vydavatele samizdatu, který uvažuje o hodnotě vydávání časopisu a srovnává Možnost s Voknem. Vokno je ucelenější,...
Article
15
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- [Č. 40], zima 1986/1987, s. [36]
Annotation: Seznam všech vyšlých čísel Možnosti od začátku vydávání do čísla 38.
Article
16
In: Almanach [samizdat]. -- R. 1987, č. 2, duben, s. [1]
Annotation: Úvodník představující čtenáři aktuální číslo; připojen je rovněž obsah.
Article
17
In: Pampevlk [samizdat]. -- Č. 5, březen 1989, s. 1
Annotation: Úvodník k pátému číslu "vědeckofantasmagorické populární revue Pampevlk".
Article
18
In: Obálka [samizdat]. -- Č. 9, [1980], příl. Podoba první, s. [1]
Annotation: Fiktivní rozhovor o trampském samizdatovém časopise "Studánka" a anketě uveřejněné v tomto časopisu, který vydavatel popaměti sestavil z útržků...
Article
19
In: Lysohlav [samizdat]. -- Č. [1], [1988], s.[1]
Annotation: Biblický mýtus o stvoření světa parodicky zakončený vsunutím Lysohlavu do rukou Božích.
Article
20
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- [Roč. 1], 1978, č. 5, 21. 3. - 21. 4., s. 25-26
Annotation: Seznam všech zpráv, článků a dalších textů, které dosud vyšly v Informacích o Chartě 77, bez stránkování. Řazeno podle čísel.
Article