By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 141, 18. 6., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Magazín (Curych). -- Roč. 10, 1981, č. 3, červenec, s. 48
Annotation: Cena Jana Palacha; u příležitosti udělení ceny za rok 1980 samizdatové knižní edici. (Otištěno německy v NZZ, 12. 5.).
Article
3
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 47, 2012, č. 9, s. 17-24
Annotation: Rozhovor, zejm. o lásce ke knihám a setkávání s nimi, mj. též o samizdatové autorské a vydavatelské činnosti. Doplněno o bio-bibliografickou...
Article
4
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [9], 1989, č. 1, s. II-III
Annotation: Anotace knižních novinek vydaných v samizdatové edici Prameny.
Article
5
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 14, 1981, č. 6, 13. 6., s. 5-6
Annotation: O strojopisné řadě Edice Petlice a perzekuci jejích autorů.
Article
6
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [9], 1989, č. 2, s. iii-vii
Annotation: Anotace samizdatové edice - seznam dosud publikovaných knižních titulů.
Article
7
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [2], 1982, č. 3, s. 52-55
Annotation: Recenze samizdatového výboru z básní Ivana Wernische "Žil, nebyl".
Article
8
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 32, 2017, č. 106, březen, s. 143-152
Annotation: Seriál zaměřený na výtvarnou podobu českých knižních edic. S ukázkami obálek. Dvanáctá část je věnována samizdatu.
Article
9
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 6, prosinec, s. 966-969
Česká literatura v síti [online]. -- 13. 3. 2017
Annotation: Recenze.
Article
10
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [9], 1989, č. 2, s. vii-ix
Annotation: Anotace stejnojmenné samizdatové edice - seznam dosud publikovaných knižních titulů.
Article
11
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 4, s. 1-12
Annotation: První poznámka je teoretická: akt zveřejnění proměňuje literární komunikaci, v níž kauzální vztah textu a biografie ustupuje intencionálním...
Article
12
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 4, s. 43-49
Annotation: Poznámka ke koncepci a rozvržení samizdatové edice díla předního katolického básníka.
Article
13
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [8], 1988, č. 1, s. 50-56
Annotation: Recenze.
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 2, 18. 1. - 15. 2., s. 23
Annotation: Zpráva o zvyšujícím se počtu samizdatových nezávislých edic. Vedle "Petlice" nyní vydává i "Kvart", "Popelnice" a další. Protože nejen přátelé...
Article
15
Published [Praha] : [Jaromír Hořec], 1985-1989.
Journal
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- [Roč. 1], 1978, č. 4, 1.-20.3., s. 17
Annotation: Zpráva informující o samizdatovém nakladatelství Petlice, které v březnu 1978 uveřejnilo seznam knih, které Petlice vydala v posledních dvou...
Article
17
In: Biblio. -- ISSN 2336-1921. -- Roč. 3 (8), 2015, č. 11, listopad, s. 20-21
Annotation: Článek se věnuje pojmu samizdat.
Article
18
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2020, č. 68, únor, s. 2
Annotation: Poznámka ke článku "Zakázaný Bohumil Hrabal a rozhovor v časopisu Tvorba", publikovaném v 67 čísle "Nymburského pábitele".
Article
19
online
Webarchiv
In: Stres [samizdat]. -- Roč. [1], 1989, č. 1, s. 23
Annotation: Zpráva o nové edici, která bude vycházet při časopise Stres.
Article
20
In: Scriptum. -- R. 1995, č. 17/18, prosinec, s. 3-6
Annotation: Rozhovor o samizdatové edici Texty přátel (1970 - 1989).
Article