By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1985, č. [5], květen, s. [62]-[65]
Annotation: Satirická povídka.
Article
2
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 110, 17. 11., s. [4]-[5]
Annotation: Úvodník vedle přehledu textů v časopise obsažených hlouběji se týkající tématu satiry.
Article
3
In: Pampevlk [samizdat]. -- Č. 1, duben 1987, s. 36-37
Annotation: Recesní rozhovor se spisovatelem a básníkem Šurdou, známým v prostředí časopisu "Ohlas satiry" jako Šurda polárník.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 45, 6. 11., s. 7
Annotation: Příspěvek do probíhající diskuse.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 18, 1. 5., s. 6
Annotation: Fejeton.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 7, září, s. 132-133
Annotation: O humoru; příspěvek v příloze Dílna, určené začínajícím autorům.
Article
7
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 29, 1977, č. 11, listopad, s. 19
Annotation: Rozhovor s redaktorem Světa v obrazech o jeho zkušenostech se satirou.
Article
8
In: Archa. -- Roč. 21, 1933, sv. 1, s. 38-42
Annotation: O živoření satiry u nás, neboť je stále omezována cenzurou.
Article
9
In: Čas. -- Roč. 8, 1894, č. 9, 3. 3., s. 142
Annotation: Báseň údajně z pera seriózního básníka je převzata z časopisu Besedy lidu (1894, č. 1) a zhodnocena s náležitě ironickým dovětkem.
Article
10
11
In: Constitutionelle Allgemeine Zeitung von Böhmen. -- R. 1848, č. 170, 31. 12., s. 757
Annotation: Satirické šlehy na vnitropolitické poměry v Rakousku, které jsou konstituční svobodě stále a stále nepříznivé, tak jako válka v Itálii a...
Article
12
online
In: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Řada literárněvědná (D). -- ISSN 0231-7818. -- Roč. 19/20, 1971, č. 17/18, s. 167-176
Annotation: O společenské funkci satiry.
Article
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 19, 12. 11., s. 15
Annotation: Fejeton o inscenacích Mertova a Žáčkova muzikálu v roce 1989 a 2010 a jejich politických souvislostech.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 46, 13. 11., s. 1-2
Annotation: Úvodník.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 35, 28. 8., s. 6
Annotation: O satirické tvorbě v Dikobrazu a Literárních novinách.
Article
16
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 7, s. 108-109
Annotation: Úvaha o potřebě politické satiry v regionálních městech.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 28, 14. 7., s. 666-667
Annotation: Zpráva z 2. ročníku Haškovy Lipnice.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 17, 21. 1., s. 8
Annotation: Zpráva o prvním čísle (chystaném k 23. 1.) obnoveného satirického časopisu.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 9, 1999, č. 82, 8. 4., s. 9
Annotation: Referát o literárním pořadu Česká satira mezi válkami (1918 - 1937), pořádaném Výborem národní kultury v Praze.
Article