By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 195, 21. 8., příl. Styl pro ženy, s. 2-3
Annotation: Rozhovor o jeho sběratelských zálibách.
Article
2
In: Venkov. -- Roč. 40, 1945, č. 11, 13. 1., s. 2
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 18, 1966, č. 9, září, s. 281-282
Annotation: O výsledcích výzkumu z roku 1946.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 4, 1966, č. 2, 13. 1., s. 5
Annotation: O výsledcích čtenářského výzkumu.
Article
5
In: Národní listy. -- Roč. 44, 1904, č. 323, 22. 11., s. 1
Annotation: Autor popisuje, jakým způsobem se prováděly sbírky vzácného folklorního materiálu.
Article
6
Annotation: Sborník, s oddíly; Autorské stati (s. 15-121, mj. s uvedenými příspěvky); Rozhovory (s. 123-170); Překlady (s. 173-213); - s fot. doprovodem, se...
Book
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 45, 5. 11., s. 9
Annotation: Statisticky podložený článek o rozvoji naší současné kultury; na okraj 17. plenárního zasedání České národní rady.
Article
9
In: Venkov. -- Roč. 4, 1909, č. 235, 5. 10., s. 1
Annotation: Záznam lidové písně.
Article
10
In: Věda a život. -- Roč. 7, 1941, s. 15-23
Annotation: O sběratelství ve starověku.
Article
11
In: Vitrinka. -- Roč. 6, 1928/1929, č. 5, duben 1929, s. 164
Annotation: Sběratelství starých a nových vzácných věcí nazývá se nová příloha N. l. Chce obsáhnout statěmi, zprávami a reportážemi široké pole...
Article
13
In: Venkov. -- Roč. 17, 1922, č. 271, 19. 11., s. 14
Annotation: Další pokračování části předmluvy ke Kubínově knize Lidové povídky z českého Podkrkonoší.
Article
14
In: Národní listy. -- Roč. 39, 1899, č. 118, 29. 4., s. 9
Annotation: Nedostatek systematické, vědecké sbírky českých pohádek. Potřeba zkoumání a sbírání lidové prózy.
Article
15
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 41, 2005, č. 4, červenec/srpen, s. 27
Annotation: Fejeton o aktuální situaci sběratelství lidových písní.
Article
16
In: Národní listy. -- Roč. 38, 1898, č. 200, 22. 7., s. 3
Annotation: Jak sbírat a vydávat lidové pohádky.
Article
17
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 1, 1976, č. 1, s. 38-41
Annotation: Osnova k přednášce o historii sběratelství vyzdvihující základní terminologii, typologii toho, co je sbíráno, ale také ekonomický rozměr.
Article
18
by Pelc, Martin, 1980-
Published Brno : Matice moravská, 2009.
Annotation: Se soupisem pramenů a literatury (s. 364-390); - s biograficko-bibliografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky).
Book
19
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 10, 1975, č. 9, s. 1-8
Annotation: Esej o čtenářích a čtenářství.
Article
20
In: Lidové noviny. -- Roč. 45, 1937, č. 294, 13. 6., s. 10
Annotation: O sběratelích ex libris.
Article