By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 51, 14. 12., s. 3
Annotation: Sociálně podbarvený komentář k nezdařenému sebevražednému pokusu nejmenovaného "českého spisovatele, šlechtice srdcem i duší" (po roce 1968...
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 57, 8. 3., s. 9
Annotation: O sebevraždě jako literárním námětu a faktu v životě spisovatele.
Article
3
In: Tribuna. -- Roč. 6, 1924, č. 29, 2. 2., s. 4
Annotation: O sebevraždu veronalem se pokusil: Nevole Jaroslav.
Article
4
online
In: Ječmínek [samizdat]. -- [Roč. 3], 1983, [č. 3], březen/květen, s. 11-15
Annotation: Povídka, kterou vypráví otec od rodiny, který se rozhodl prozkoumat hranici bytí a 13. října se oběsit, což se mu podařilo. Úředník, jehož...
Article
5
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 13, 1985
Annotation: Surrealistický text ve formě inzerátu, který nabízí různé možnosti sebevraždy.
Article
6
online
Webarchiv
In: Pražské komunikace [samizdat]. -- R. 1988, č. 2/3, s. 18-37
Annotation: Úvahové dopisy (datovány od 13. dubna 1988), v níž autor sice vyjadřuje pochopení pro církevní odsudek sebevraždy ("Život sis nedal, nesmíš...
Article
7
8
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 17, 1995, s. 17
Annotation: Báseň o pokusu K. Šebka o sebevraždu.
Article
9
In: 101 pohnuté osudy : [speciál Lidových novin]. -- R. [2011], č. [1], s. 22-23
Annotation: Životopisný článek o sebevraždě jeho syna.
Article
10
In: Výčepní list. -- R. 2006, č. 11, 7. 7., příl. Litera, s. 4
Annotation: Biografická poznámka k otištěným básním; s úvodní autorskou poznámkou o jejich inspiraci sebevraždou Čepelkova přítele, olomouckého neurochirurga.
Article
11
In: Labyrint. -- R. 1996, č. 2, s. 4
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
12
In: Moravská Orlice. -- Roč. 21 (30), 1892, č. 35, 13. 2., s. 3
Annotation: Šamberková J. si v Hamburku vzala život.
Article
13
In: Vystupování za jízdy : překlady z francouzské poesie [samizdat]. -- S. 2-6a
Annotation: Soubor textů - úvaha o sebevraždě, báseň a společensky kritický dopis adresovaný vzdělancům ("rektorům evropských universit").
Book Chapter
14
In: Vystupování za jízdy : překlady z francouzské poesie [samizdat]. -- nestr.
Annotation: Úvod ke sborníku překladů francouzské poezie; autor textu poukazuje na společného jmenovatele zde prezentovaných autorů (tj. sebevražda či předčasná...
Book Chapter
15
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 64, 1997, č. 2, únor, s. 42-46
Annotation: Studie zabývající se biblickými sebevraždami.
Article
16
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 20, 30. 11., s. 13
Annotation: Stať s úryvky z Rozmluvy; věnováno památce V. Burdy.
Article
18
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 57, 2013, č. 1, leden, s. 44-45
Annotation: Soubor medailonů, mj. i R. Těsnohlídka.
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 23, 29. 5., s. 10
Annotation: O osudu R. Těsnohlídka.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 16, 8. 10., s. 3
Annotation: Recenze na román L. Faulerové "Smrtholka".
Article